Buradasınız

Yeni çıkanlar

Emzirme

Bilgi Sayfası

Bu broşür, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Türkiye) ve Sağlık Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Çoklu Örgütü'nün finansal desteğiyle yürütülen “Covid-19’a Yönelik Sağlık Sistemi Girişimlerinin Yenilikçi Hizmet Sağlama Modelleriyle Geliştirilmesi” projesi kapsamında anne sütü ve emzirme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Doğum

Bilgi Sayfası

Bu broşür, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Türkiye) ve Sağlık Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Çoklu Örgütü'nün finansal desteğiyle yürütülen “Covid-19’a Yönelik Sağlık Sistemi Girişimlerinin Yenilikçi Hizmet Sağlama Modelleriyle Geliştirilmesi” projesi kapsamında doğum konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Hijyen ve El Yıkama

Bilgi Sayfası

Bu broşür, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Türkiye) ve Sağlık Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Çoklu Örgütü'nün finansal desteğiyle yürütülen “Covid-19’a Yönelik Sağlık Sistemi Girişimlerinin Yenilikçi Hizmet Sağlama Modelleriyle Geliştirilmesi” projesi kapsamında hijyen ve el yıkama konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Dünya Ebelik Raporu 2021

Teknik Raporlar ve Belge

Dünya Ebelik Durumu 2021, bu rapor serisi içerisinde hazırlanan önceki raporlara dayanıyor ve özellikle ebelere odaklanarak tüm dünyada cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile anne, yenidoğan ve ergen sağlığı iş gücünü belgelemek için hazırlanan benzersiz bir çalışma sunuyor. Rapor aynı zamanda ebelerin Uluslararası Sağlık Güvencesi (USG) ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) gündemine katkıda bulunma potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak için acil destek ve yatırım çağrısında bulunuyor.

Tamamını gözden geçir

UNFPA 2021 Dünya Nüfus Raporu

Dünya Nüfus Durumunun Durumu Raporu

UNFPA'in 2021 Dünya Nüfus Raporu’na göre, gelişmekte olan 57 ülkede kadınların yaklaşık yarısı cinsel ilişkiye girme, doğum kontrol yöntemi kullanma veya sağlık hizmeti alma konularında karar verme hakkına sahip değil. Bu çığır açan rapor aracılığıyla UNFPA, hem kadınların bedenleri hakkında kendi kararlarını verme gücünü, hem de ülkelerin yasalarının bir kadının bu kararları alma hakkını ne ölçüde desteklediğini veya buna ne ölçüde müdahale ettiğini ortaya koyuyor. Veriler, karar verme gücü ile eğitim düzeyi arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Rapora göre, gerçek çözümler bu sorunlardan etkilenenlerin ihtiyaçlarını ve deneyimlerini göz önünde bulundurmalı.

Tamamını gözden geçir

2021 UNFPA Dünya Nüfus Raporu Öne Çıkanlar

Dünya Nüfus Durumunun Durumu Raporu

UNFPA'in 2021 Dünya Nüfus Raporu’na göre, kadınların neredeyse yarısı kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olma ve karar verme hakkından mahrum bırakılıyor. İlk kez, bir Birleşmiş Milletler raporu kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkına odaklandı. Bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkı, şiddet görme korkusu olmadan veya başka birinin sizin adınıza karar vermeden, kendi bedeniniz hakkında seçim yapma gücü ve yetkisidir. Kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma ve karar verme eksikliğinin, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ciddi zararları ve bunun da ötesinde önemli olumsuz etkileri var; potansiyel olarak ekonomik üretkenliğin azalması, becerilerin körelmesi ve sağlık hizmetleri ile yargı sistemlerinde oluşan ilave yükler ve maliyetler bunlardan sadece birkaçı. 2021 UNFPA Dünya Nüfus Raporu, bu konuları incelerken herkesin kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma ve bedeni üzerine karar verme hakkına ilişkin farkındalığı ve bu kavramların görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

.

Tamamını gözden geçir

Salgın Sürecinde Çalışma Hayatı ve Ev İçi Şiddet

Yayınlar

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (SU CGF) tarafından Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı desteği ve Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Dernegi’nin (TÜSİAD) iş birliği ile İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi kapsamında hazırlanan “Salgın Sürecinde Çalışma Hayatı ve Ev İçi Şiddet” raporu pandemi sürecinde çalışanların ev içi şiddete maruz kalma durumlarını ortaya koyuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıcı politikalar geliştirmiş şirketlerin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolünün saptanmasını da amaçlayan rapor, toplanan veriler ve yapılan analizler ışığında şirketlere evden çalışma uygulamalarından kadınların olumsuz etkilenmesini önleyecek ve iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek öneriler de sunuyor.

Tamamını gözden geçir

COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanlarının Özelleşmiş İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Araştırması

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA Türkiye, ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM) iş birliğiyle hazırlanan “COVID-19 Pandemisi Sürecinde Kadın Sağlık Çalışanlarının Özelleşmiş İhtiyaçlarının Değerlendirilmesi Araştırması” yayımlandı. Araştırma, kadınların %70’ini oluşturduğu sağlık sektöründe pandemi sürecinde yaşadıklarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekiyor.

Tamamını gözden geçir

UNFPA Türkiye Broşür 2021

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu olarak hedefimiz, her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli bir ortamda gerçekleştiği ve her gencin kendi  potansiyelini gerçekleştirebildiği bir dünyaya ulaşmak. Bu amaçla, özellikle kırılgan gruplar için, önlenebilir anne ölümlerinin, karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin ve her türlü zararlı uygulamanın sona ermesi için çalışıyoruz. Daha fazlası için 2021 broşürümüzü inceleyebilirsiniz.

Tamamını gözden geçir

Covid-19 Sırasında ve Sonrasında Araştırmalar

Yayınlar

2020 yılı oldukça bulaşıcı COVID-19 virüsünün neden olduğu küresel pandemi nedeniyle olağanüstü bir yıl oldu. Bu dönemde “normal” olarak bildiğimiz her şey değişirken, sürecçten en çok etkilenen alanlardan bir tanesi de anket araştırmaları oldu. Anket çalışmalarının, özellikle yüz yüze uygulanananların, pek çok soruya yönelik cevap sağlayabilme kapasitesine sahip ve bu konuda kullanım alanı en geniş yöntemlerden olduğu göz önüne alındığında, pandemi süreci aynı zamanda anket yönteminin önemini de gözler önüne serdi. Bu rapor, pandeminin başlangıcından 2020 yılının Aralık ayına kadar geçen süreçte pandeminin araştırmalara etkisi ve bu konuda yaşanan gelişmeleri incelemek amacıyla, pek çok araştırma websitesi incelenerek ve uzman görüşmeleri yapılarak hazırlanmıştır. Uluslararası araştırma programlarından, veri toplama alanındaki yeniliklere ve ilgili etik meselelere kadar veri ve anket araştırmasına genel bir bakış sunan bu çalışma ile pandeminin bu süreçte araştırmalara etkisine ve bu durumun gelecekteki yansımalarına ilişkin kapsamlı bir analiz oluşturulması hedeflenmiştir.  

Tamamını gözden geçir

Sayfalar