Buradasınız

Yeni çıkanlar

Yeni Doğan Bebek Bakımı

Bilgi Sayfası

Bu broşür, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Türkiye) ve Sağlık Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Çoklu Örgütü'nün finansal desteğiyle yürütülen “Covid-19’a Yönelik Sağlık Sistemi Girişimlerinin Yenilikçi Hizmet Sağlama Modelleriyle Geliştirilmesi” projesi kapsamında yeni doğan bebek bakımı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Bebek Beslenmesi

Bilgi Sayfası

Bu broşür, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Türkiye) ve Sağlık Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Çoklu Örgütü'nün finansal desteğiyle yürütülen “Covid-19’a Yönelik Sağlık Sistemi Girişimlerinin Yenilikçi Hizmet Sağlama Modelleriyle Geliştirilmesi” projesi kapsamında bebek beslenmesi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Kadına Yönelik Şiddet

Bilgi Sayfası

Bu broşür, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Türkiye) ve Sağlık Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Çoklu Örgütü'nün finansal desteğiyle yürütülen “Covid-19’a Yönelik Sağlık Sistemi Girişimlerinin Yenilikçi Hizmet Sağlama Modelleriyle Geliştirilmesi” projesi kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Emzirme

Bilgi Sayfası

Bu broşür, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Türkiye) ve Sağlık Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Çoklu Örgütü'nün finansal desteğiyle yürütülen “Covid-19’a Yönelik Sağlık Sistemi Girişimlerinin Yenilikçi Hizmet Sağlama Modelleriyle Geliştirilmesi” projesi kapsamında anne sütü ve emzirme konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Doğum

Bilgi Sayfası

Bu broşür, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Türkiye) ve Sağlık Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Çoklu Örgütü'nün finansal desteğiyle yürütülen “Covid-19’a Yönelik Sağlık Sistemi Girişimlerinin Yenilikçi Hizmet Sağlama Modelleriyle Geliştirilmesi” projesi kapsamında doğum konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Hijyen ve El Yıkama

Bilgi Sayfası

Bu broşür, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Türkiye) ve Sağlık Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Çoklu Örgütü'nün finansal desteğiyle yürütülen “Covid-19’a Yönelik Sağlık Sistemi Girişimlerinin Yenilikçi Hizmet Sağlama Modelleriyle Geliştirilmesi” projesi kapsamında hijyen ve el yıkama konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Dünya Ebelik Raporu 2021

Teknik Raporlar ve Belge

Dünya Ebelik Durumu 2021, bu rapor serisi içerisinde hazırlanan önceki raporlara dayanıyor ve özellikle ebelere odaklanarak tüm dünyada cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile anne, yenidoğan ve ergen sağlığı iş gücünü belgelemek için hazırlanan benzersiz bir çalışma sunuyor. Rapor aynı zamanda ebelerin Uluslararası Sağlık Güvencesi (USG) ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) gündemine katkıda bulunma potansiyellerini gerçekleştirmelerini sağlamak için acil destek ve yatırım çağrısında bulunuyor.

Tamamını gözden geçir

UNFPA 2021 Dünya Nüfus Raporu

Dünya Nüfus Durumunun Durumu Raporu

UNFPA'in 2021 Dünya Nüfus Raporu’na göre, gelişmekte olan 57 ülkede kadınların yaklaşık yarısı cinsel ilişkiye girme, doğum kontrol yöntemi kullanma veya sağlık hizmeti alma konularında karar verme hakkına sahip değil. Bu çığır açan rapor aracılığıyla UNFPA, hem kadınların bedenleri hakkında kendi kararlarını verme gücünü, hem de ülkelerin yasalarının bir kadının bu kararları alma hakkını ne ölçüde desteklediğini veya buna ne ölçüde müdahale ettiğini ortaya koyuyor. Veriler, karar verme gücü ile eğitim düzeyi arasında güçlü bir bağlantı olduğunu gösteriyor. Rapora göre, gerçek çözümler bu sorunlardan etkilenenlerin ihtiyaçlarını ve deneyimlerini göz önünde bulundurmalı.

Tamamını gözden geçir

2021 UNFPA Dünya Nüfus Raporu Öne Çıkanlar

Dünya Nüfus Durumunun Durumu Raporu

UNFPA'in 2021 Dünya Nüfus Raporu’na göre, kadınların neredeyse yarısı kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olma ve karar verme hakkından mahrum bırakılıyor. İlk kez, bir Birleşmiş Milletler raporu kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkına odaklandı. Bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkı, şiddet görme korkusu olmadan veya başka birinin sizin adınıza karar vermeden, kendi bedeniniz hakkında seçim yapma gücü ve yetkisidir. Kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma ve karar verme eksikliğinin, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ciddi zararları ve bunun da ötesinde önemli olumsuz etkileri var; potansiyel olarak ekonomik üretkenliğin azalması, becerilerin körelmesi ve sağlık hizmetleri ile yargı sistemlerinde oluşan ilave yükler ve maliyetler bunlardan sadece birkaçı. 2021 UNFPA Dünya Nüfus Raporu, bu konuları incelerken herkesin kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma ve bedeni üzerine karar verme hakkına ilişkin farkındalığı ve bu kavramların görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

.

Tamamını gözden geçir

Salgın Sürecinde Çalışma Hayatı ve Ev İçi Şiddet

Yayınlar

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu (SU CGF) tarafından Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sabancı Vakfı desteği ve Türkiye Sanayicileri ve İş İnsanları Dernegi’nin (TÜSİAD) iş birliği ile İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı (BADV) Projesi kapsamında hazırlanan “Salgın Sürecinde Çalışma Hayatı ve Ev İçi Şiddet” raporu pandemi sürecinde çalışanların ev içi şiddete maruz kalma durumlarını ortaya koyuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayıcı politikalar geliştirmiş şirketlerin kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolünün saptanmasını da amaçlayan rapor, toplanan veriler ve yapılan analizler ışığında şirketlere evden çalışma uygulamalarından kadınların olumsuz etkilenmesini önleyecek ve iş yerinde toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyecek öneriler de sunuyor.

Tamamını gözden geçir

Sayfalar