Buradasınız

Değişen dünyayı yansıtan 2022-2025 Stratejik Planı; eşitlik, adalet, ayrımcılığın sona ermesi, kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi gibi hususların yanı sıra cinsel sağlık ve hakları ile üreme sağlığı ve haklarının gerçekleştirilmesi gibi hedeflere yönelik gayretlerde UNFPA'in üstlendiği öncü role dair bir vizyon sunuyor.

Son dönemde ortaya çıkan eğilimler plana yön verirken, yeni ve kapsamı genişletilmiş öncelikler çok uzun zaman önce belirlenmiş olan taahhütlere eklemleniyor ve “işimizi yapma şeklimiz” değişiyor. Buna karşın, Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı (ICPD) Eylem Programı ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, planda yer alan her adıma esas teşkil etmeyi sürdürüyor. Bugüne kadar önemli bir ilerleme kaydettiğimizin, ancak halen üstesinden gelmemiz gereken pek çok güçlük bulunduğunun farkındayız; dağın zirvesine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız.