Buradasınız

Yeni çıkanlar

UNFPA 2022-2025 Stratejik Planı

UNFPA 2022-2025 Stratejik Planı

Teknik Raporlar ve Belge

Değişen dünyayı yansıtan 2022-2025 Stratejik Planı; eşitlik, adalet, ayrımcılığın sona ermesi, kadınlar ve kız çocuklarının güçlenmesi gibi hususların yanı sıra cinsel sağlık ve hakları ile üreme sağlığı ve haklarının gerçekleştirilmesi gibi hedeflere yönelik gayretlerde UNFPA'in üstlendiği öncü role dair bir vizyon sunuyor.

Tamamını gözden geçir

2022 Dünya Nüfus Raporu - Öne Çıkanlar

Dünya Nüfus Durumunun Durumu Raporu

UNFPA, 2022 dünya Nüfus Raporu'nu yayınladı. Rapor bu yıl, görünmeyen bir krize, istenmeyen gebeliklere odaklanıyor. Bu krizin kapsamını, sağlık ve insan hakları boyutunu, ayrıca kişiler, toplumlar, ülkeler ve küresel kalkınma üzerindeki etkilerini çarpıcı verilerle ortaya koyuyor.

Tamamını gözden geçir

Gebelik ve COVID-19 Aşısı

Bilgi Sayfası

Bu broşür, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA Türkiye) ve Sağlık Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Çoklu Örgütü'nün finansal desteğiyle yürütülen “Covid-19’a Yönelik Sağlık Sistemi Girişimlerinin Yenilikçi Hizmet Sağlama Modelleriyle Geliştirilmesi” projesi kapsamında gebelik ve COVİD-19 aşısı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla hazırlanmıştır.

Tamamını gözden geçir

Medya Çalışanlarına Yönelik ÇYEZE'nin Önlenmesi Rehberi

Teknik Raporlar ve Belge

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) sağladığı fon desteği ile yürütülen Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı, kadınların ve çocukların korunmasını sağlayan ulusal mekanizmaların güçlendirilmesi ile çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere son vermeye yönelik olumlu sosyal normların desteklenmesi amacıyla hem önleme hem de müdahale faaliyetlerini, çok sektörlü ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyor. Bu kapsamda ve bu amaçla, bu rehber medya çalışanları için çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklerin önlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Tamamını gözden geçir

Türkiye'de Dijital Şiddet Araştırması 2021

Durum Raporu

İnternet kullanımının yaygınlaşması ve teknolojik araçların gelişimiyle birlikte, şiddet olgusu yeni boyutlar kazanmaktadır. Bu bağlamda, dijital teknolojiler ve çevrimiçi ortamlar, kullanıcıları için gündelik hayatı kolaylaştıran birçok pratik özelliği ile sosyalleşmeyi ve iletişimi artırma işlevlerinin yanı sıra bireylerin ve/veya grupların birbirlerine şiddet uyguladıkları sorunlu alanlar olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Bu çalışma, UNFPA Türkiye’nin finansal desteği ile Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği (TBİD) tarafından yürütülen Dijital Şiddet ile Mücadele Projesi kapsamında hazırlanmış olup, dijital şiddet olarak da bilinen bu yeni şiddet türüne ilişkin Türkiye’deki durumu ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Tamamını gözden geçir

Sağlık Çalışanlarına Yönelik ÇYEZE'nin Önlenmesi Rehberi

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) sağladığı fon desteği ile yürütülen Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı, kadınların ve çocukların korunmasını sağlayan ulusal mekanizmaların güçlendirilmesi ile çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere son vermeye yönelik olumlu sosyal normların desteklenmesi amacıyla hem önleme hem de müdahale faaliyetlerini, çok sektörlü ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyor. Bu kapsamda ve belirtilen amaçlar doğrultusunda, bu rehber sağlık çalışanlara yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Tamamını gözden geçir

ÇYEZE'nin Önlenmesi Yerel Eylem Planı Hazırlama Rehberi

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) sağladığı fon desteği ile yürütülen Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı, kadınların ve çocukların korunmasını sağlayan ulusal mekanizmaların güçlendirilmesi ile çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere son vermeye yönelik olumlu sosyal normların desteklenmesi amacıyla hem önleme hem de müdahale faaliyetlerini, çok sektörlü ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyor. Bu kapsamda ve belirtilen amaçlar doğrultusunda, bu rehber ÇYEZE'nin önlenmesine yönelik yerel eylem planları hazırlanması konusunda destekleyici bir doküman olarak hazırlanmıştır.  

Tamamını gözden geçir

ÇYEZE'nin Önlenmesine Yönelik Hukuki Bilgiler Rehberi

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) sağladığı fon desteği ile yürütülen Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı, kadınların ve çocukların korunmasını sağlayan ulusal mekanizmaların güçlendirilmesi ile çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere son vermeye yönelik olumlu sosyal normların desteklenmesi amacıyla hem önleme hem de müdahale faaliyetlerini, çok sektörlü ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyor. Bu kapsamda ve belirtilen amaçlar doğrultusunda, bu rehber ÇYEZE'nin önlenmesine yönelik hukuki bilgiler konusunda yol gösterici bir doküman olarak hazırlanmıştır.  

Tamamını gözden geçir

Kolluk Kuvvetlerine Yönelik ÇYEZE'nin Önlenmesi Rehberi

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) sağladığı fon desteği ile yürütülen Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı, kadınların ve çocukların korunmasını sağlayan ulusal mekanizmaların güçlendirilmesi ile çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere son vermeye yönelik olumlu sosyal normların desteklenmesi amacıyla hem önleme hem de müdahale faaliyetlerini, çok sektörlü ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyor. Bu kapsamda ve belirtilen amaçlar doğrultusunda, bu rehber kolluk kuvvetlerine yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Tamamını gözden geçir

Adalet Çalışanlarına Yönelik ÇYEZE'nin Önlenmesi Rehberi

Yayınlar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı’nın (SIDA) sağladığı fon desteği ile yürütülen Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesine Yönelik Birleşmiş Milletler Ortak Programı, kadınların ve çocukların korunmasını sağlayan ulusal mekanizmaların güçlendirilmesi ile çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere son vermeye yönelik olumlu sosyal normların desteklenmesi amacıyla hem önleme hem de müdahale faaliyetlerini, çok sektörlü ve bütüncül bir yaklaşımla sürdürüyor. Bu kapsamda ve belirtilen amaçlar doğrultusunda, bu rehber adalet sisteminde çalışanlara yönelik olarak hazırlanmıştır.  

Tamamını gözden geçir

Sayfalar