Buradasınız

Türkiye'de 15-24 yaşları arasında 13 milyon genç var. Gençler Türkiye nüfusunun %16'sını oluşturuyor. UNFPA, ergenlere ve gençlere yatırım yapmak ve fırsatlara erişim sağlamalarına yardımcı olmak için çalışmalar yürütüyor. Türkiye, oldukça büyük bir genç nüfusa sahip. Bu nedenle, gençlere yapılan sosyal yatırımlar, daha sağlıklı, sosyo-ekonomik açıdan üretken ve yoksulluktan uzak bir toplum elde etmeye yardımcı olabilecek bir potansiyele sahip. 

UNFPA Türkiye, hem ergenlerin ve gençlerin hem de onları destekleyen kuruluşların becerilerini ve liderliğini geliştirecek çalışmalar yaparak yalnızca UNFPA’in programlama süreçlerinde değil; aynı zamanda ulusal politika ve programların savunuculuğunda da seslerini duyurabilmeleri için çalışıyor. UNFPA Türkiye, yenilikçi akran eğitimi programları ile gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) konusundaki bilgilerini artırmak, genç dostu sağlık hizmetlerini savunmak ve okullarda CSÜS eğitimine erişimi yaygınlaştırmak gibi gençlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları (SRHR) ile ilgili konularda çalışmalarını sürdürüyor. Ancak tüm çabalara rağmen, bu konuda kat edilmesi gereken hala çok yol var. 

UNFPA, gençlerin karşılanamayan ihtiyaçlarını gidermek için bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör ile birlikte çalışıyor. Son yıllarda da cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusundaki bilgilerini geliştirmek için farklı gençlik gruplarına ulaşarak, onlarla birlikte akran eğitimi, tiyatro temelli eğitimler, eğitici eğlence faaliyetleri vb. farklı yöntemlerin yaygınlaştırılmasına da katkı sağlıyor. 

7. Ülke Programı (2021-2025) kapsamında, UNFPA Türkiye, gençler ve kırılgan gruplar için toplumsal cinsiyete duyarlı, hak temelli mevzuat ve cinsel sağlık ve üreme sağlığı politikalarının geliştirilmesi, uygulanması ve ölçeklendirilmesi; kırılgan gruplar için özelleştirilmiş aile planlaması, HIV ve genç akran eğitimi programları dahil olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri konusunda hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimin kurumsallaştırılması; kırılgan gruplar için sosyal yardım faaliyetleri ve daha güvenli cinsel ve üreme davranışları için genç dostu hizmet modelleri tasarlanması ve önleme programları aracılığıyla çocuk yaşta evlilikler ve ergen hamileliği ile mücadele edilmesi konularında çeşitli çalışmalar yürütüyor.