Buradasınız

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) finansal ve teknik desteği ile 11-15 Eylül 2017 tarihlerinde 12 ilden 25 seks işçisinin katılımıyla “Seks İşçilerine Yönelik Cinsel Sağlık Konulu Eğitmen Eğitimi” düzenlendi. Bu eğitim yoluyla, seks işçisi trans kadınların cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında bilgilendirilmesi ve geldikleri şehirlerdeki seks işçisi topluluğuna bu bilgileri aktarmaları hedefleniyor.

Bu çalışmaya eğitmen olarak katılan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya, yapılan çalışmanın önemi hakkında şunları söyledi: “Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Ofisi 6. Ülke Programı kapsamında ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda hizmetlere erişimi güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bu hedefler kapsamında sağlık bilgi ve hizmetlerine erişimde güçlük çeken hassas ve anahtar grupların güçlendirilmesi çalışma alanlarından biridir. Burada temel amaç sağlık bilgi ve hizmetlerine erişim artırarak bireylerin ve toplumun sağlık düzeyinin ve göstergelerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda hedef gruplarından birini de seks işçileri oluşturmaktadır.”

Bu çalışmanın önemi konusunda Dr. Yıldırımkaya, “Seks işçilerinin eğitim alarak, akranlarını ve hizmet sundukları bireyleri bilgilendirmek ve güvenli davranışlara yönlenilmesini hedefliyoruz. Böylece, riskli davranışları azaltarak HIV, Hepatit B gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların da azalması için sağlık hizmtelerine erişimin artırılması amacı ile bu eğitimler düzenlenmiştir.” dedi. Eğitim sonrası katılımcılar yine belirli program, eşgüdüm ve süpervizyon içerisinde kendi illerinde sahada yaygınlaştırma çalışmalarını yürütmeleri hedeflenmiştir. 

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği Genel Koordinatörü Kemal Ördek, düzenlenen eğitimler hakkında "Seks işçileri cinsel sağlık bilgisine erişim noktasında marjinalize edilmiş bir toplumsal grup. Bu grubun sağlık hizmetlerine erişimini güçlendirmek için bu gruba doğru bilginin hassasiyetlere uygun verilmesi ve akran grubu içerisinde bu bilginin etkili şekilde yaygınlaştırılması gerekiyor. Kırmızı Şemsiye'nin birkaç yıldır eğitmen eğitimleri ile yapmaya çalıştığı şey tam da budur" dedi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SDG) özellikle 4 tanesine yoğunlaşmıştır; SDG 3: Sağlıklı Bireyler, SDG 4: Nitelikli Eğitim, SDG 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve son olarak SDG 17: Hedefler için Ortaklıklar. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.