Buradasınız

Diyarbakır (18 Ağustos 2017) - Toplum Gönüllüleri Vakfı ile Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği / Y-Peer Türkiye ortaklığında ve ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteci ve Göç Bürosu (BPRM) finansal desteğiyle yürütülen Diyarbakır’da bulunan UNFPA Türkiye Gençlik Merkezi’nde, 1 Ağustos’ta başlatılan futbol turnuvasına katılan mülteci gençlere yönelik 18 Ağustos 2017 tarihinde cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, HIV/AIDS ve etkili iletişim konularında farkındalık sunumları yapıldı.

“Sağlığa Röveşata” futbol turnuvasına katılanlarda 17 mülteci gence, UNFPA Türkiye Gençlik Merkezi’nin sağlık çalışanı Merve Salaman tarafından cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV/AIDS konulu sunumlar yapıldı. Sunuma katılan mülteci gençler, AIDS ve HIV arasındaki fark, tedavi süreci, HIV pozitif olan kişilerin korunma yöntemleri, HIV pozitif olan bir kadının çocuk sahibi olup olamayacağı gibi sorular sorarak konu hakkında daha fazla bilgi sahibi oldular.

UNFPA Türkiye Gençlik Merkezi’nde psikolog olarak görev yapan Ferzin İpekyüz, bilgilendirme etkinliğine katılan mülteci gençlere etkili iletişim konusunda bir sunum yaptı.

Diyarbakır Gençlik Merkezi, göçmen gençlerin sosyal yetiler kazanarak topluma uyum sağlaması konusundaki çalışmalarına devam etmektedir.  

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SDG) özellikle 4 tanesine yoğunlaşmıştır; SDG 3: Sağlıklı Bireyler, SDG 4: Nitelikli Eğitim, SDG 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve son olarak SDG 17: Hedefler için Ortaklıklar.