Buradasınız

Kadınlar, gençler, temel sosyal haklarından mahrum olan kesimler; aynı zamanda cinsel sağlık, üreme sağlığı ve hakları COVID-19 salgınından ciddi düzeyde etkileniyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) konuya dair teknik ara raporlarını yayınladı.

 

COVID19 çocukları ve gençleri de ciddi düzeyde etkiliyor

COVID19 çocukları ve gençleri de ciddi düzeyde etkiliyor. Gençler de yaşlı bireyler kadar entekfe olmaya ve hastalığı yaymaya meyilli. Örgün eğitim süreçlerinden mahrum kalan gençler, eğitime ulaşılabilirliğin ötesinde uzun karantina süreçlerinin ortaya çıkarabileceği anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlara eğilimli hale geliyorlar. Uzun karantina süreçleri, özellikle kız çocukları ve genç kadınlar için ev içi şiddeti riskini arttırıyor. COVID-19, cinsel sağlık hizmetlerine erişilebilirlik konusunda da ciddi sıkıntılar teşkil etmekte. Diğer yandan genç kuşakların sosyal medya, teknoloji ve internetle olan yakın ilişkisi göz önünde bulundurulduğunda, COVID-19 konusunda bilgiye erişim ve bilinç arttırma açısından kritik rol oynadıklarını görüyoruz. UNFPA'in bu konudaki teknik raporundan daha fazlasını öğrenmek mümkünErgenler ve Gençler & Koronavirüs Hastalığı

 

Salgınlar, kadınlar ve erkekleri farklı şekilde etkiliyor

Kadınlar global düzeyde sağlık sektörünün %70'ini oluşturuyor; ev içi sistematik şiddete çok daha fazla maruz kalıyor; salgına dair karar verici mekanizmalarda çok daha az temsil ediliyorlar ve ekonomik eşitsizliklerden çok daha fazla etkileniyorlar. Diğer yandan toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle  erkekler sağlık hizmetlerini almakta çekince hissedebiliyor; ekonomik sıkıntılar nedeniyle şiddete başvurmaya meyilli hale geliyorlar. Yalnızca kadınlar değil;  göçmenler, mülteciler, LGBTI+ bireyler, evsizler ve engelliler de tarihsel eşitsizlikler ve sosyal dışlanma gibi faktörlerden ötürü salgından bir hayli olumsuz etkileniyorlar. UNFPA'in bu konudaki teknik raporundan daha fazlasını öğrenmek mümkünToplumsal Cinsiyet Eşitliği, Şiddet ve COVID-19

 

COVID-19 cinsel ve üreme sağlığı ve hakları için ciddi olumsuzluklar teşkil ediyor.

Gebelik önleyici yöntemler, COVID-19 krizine dair gözardı edilen kritik başlıklarından biri. COVID-19'la beraber finansal ve ensdüstriyel tedavi zincirlerinde çok ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Bu durum, birçok tıbbi ürüne erişilebilirliği ciddi düzeyde kısıtlıyor. Bu durumun uzun vadede tüm yaş grubundan bireylerin cinsel sağlığını tehlikeye atabilecek bir krize yol açabileceğinin gözardı edilmemesi şart. Gebelik önleyici yöntemlerin yanı sıra birçok ilaç grubunun temini de sıkıntıya girdi. Başta antibiyotikler, antiviral ilaçlar, hamilelik ve hamilelik sonrası döneminde kullanılan anne sağlığı için gerekli birçok tıbbi ürüne ulaşılabilirlik ve erişilebilirlik çok daha ciddi oranlarda düşme tehlikesiyle karşı karşıya. UNFPA'in bu konudaki teknik raporundan daha fazlasını öğrenmek mümkün: Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı ve Hakları Perspektifinden COVID-19