Buradasınız

Dünya COVID-19 salgınının yayılması ile mücadele ederken UNFPA, salgının 2020 nüfus sayımının hazırlıkları ve uygulanması üzerindeki etkilerini ele aldı. 2020 ve 2021’de nüfus sayımı gerçekleştirecek 150 ülke (85 UNFPA program ülkesi dahil) olduğu düşünülürse, dünya çapında 2020 nüfus sayımının sekteye uğraması oldukça yüksek bir ihtimal. Yaşanabilecek ertelemeler, nüfus sayımının niteliğini tehlikeye atacak kesintiler ve nüfus sayım projelerinin tamamıyla iptal olması sebebiyle, COVID-19 salgını pek çok ülkede nüfus sayımını tehdit eden bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Nüfus sayımı için ayrılacak ulusal mali kaynaklar ile bağışçılardan yaratılan finansal kaynaklar COVID-19 mücadelesi için kullanılabilmekte, bu durum nüfus sayımının önemli fonlar olmadan yürütülmesini gerekli kılabilmektedir. Bazı ülkeler nüfus sayımını erteleme kararı almıştır, pek çokları da yakın zamanda aynı kararı duyurmaya hazırlanmaktadır.