Buradasınız

2020 yılı oldukça bulaşıcı COVID-19 virüsünün neden olduğu küresel pandemi nedeniyle olağanüstü bir yıl oldu. Bu dönemde “normal” olarak bildiğimiz her şey değişirken, sürecçten en çok etkilenen alanlardan bir tanesi de anket araştırmaları oldu. Anket çalışmalarının, özellikle yüz yüze uygulanananların, pek çok soruya yönelik cevap sağlayabilme kapasitesine sahip ve bu konuda kullanım alanı en geniş yöntemlerden olduğu göz önüne alındığında, pandemi süreci aynı zamanda anket yönteminin önemini de gözler önüne serdi. Bu rapor, pandeminin başlangıcından 2020 yılının Aralık ayına kadar geçen süreçte pandeminin araştırmalara etkisi ve bu konuda yaşanan gelişmeleri incelemek amacıyla, pek çok araştırma websitesi incelenerek ve uzman görüşmeleri yapılarak hazırlanmıştır. Uluslararası araştırma programlarından, veri toplama alanındaki yeniliklere ve ilgili etik meselelere kadar veri ve anket araştırmasına genel bir bakış sunan bu çalışma ile pandeminin bu süreçte araştırmalara etkisine ve bu durumun gelecekteki yansımalarına ilişkin kapsamlı bir analiz oluşturulması hedeflenmiştir.