Buradasınız

Kamu, sivil toplum ve Birleşmiş Milletler kuruluşları Engelli Göçmenlerin Koruma Hizmetlerine Erişimi Çalıştayları’nda buluştu. Çalıştaylar, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) koordinasyonunda, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD/ASAM) ortaklığı ve Avrupa Birliği İnsani Yardım Kurumu’nun finansal desteğiyle yürütülen Engelli Göçmenlerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi kapsamında Ankara ve İzmir’de gerçekleştirildi. Çalıştayların gündeminde engelli göçmenlerin ihtiyaçları ile hak ve hizmetlerine erişimlerinin artırılması vardı.

Ankara, TÜRKİYE - Türkiye’deki yüzbinlerce mülteci çeşitli engellerle yaşıyor. Pek çoğu, var olan hak ve hizmetlere dair yeterli bilgi sahibi değil veya bunlara erişmekte zorluklarla karşılaşıyor. Tam da bu zorlukları ve uygulanabilir çözüm önerilerini tartışmak amacıyla, Engelli Göçmenlerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi kapsamında çalıştaylar gerçekleştirildi. 

15 ve 17 Aralık tarihlerinde projenin uygulayıcı ortakları UNFPA Türkiye ve SGDD-ASAM ev sahipliğinde, projenin uygulama illeri Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen çalıştaylar kamu, sivil toplum ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarından temsilcileri bir araya getirdi.

 

    

Engelle yaşayan göçmenlerin ve onlara bakım verenlerin ihtiyaçları ile hak ve hizmetlere erişimde karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunların aşılabilmesi için atılabilecek adımların tartışıldığı çalıştaylarda, sağlanan hizmetlere ilişkin kurumlar arası deneyim ve bilgi paylaşımları yapıldı. Mevcut durumun sahadan gerçek örneklerle ortaya konduğu çalıştaylarda özelleşmiş yaklaşımların önemi ve çözümlerin uygulanabilir ve sürdürülebilir olmasının altı çizildi. 

UNFPA Türkiye ve SGDD-ASAM iş birliğinde Avrupa Birliği İnsani Yardım Kurumu’nun finansal desteğiyle yürütülen Engelli Göçmenlerin Koruma Hizmetlerine Erişimlerinin Artırılması Projesi, Ankara ve İzmir’deki 2 hizmet birimi ile engelli göçmenler ve onlara bakım veren kişileri desteklemeye devam ediyor. Engelli dostu mobil araçlar ve danışmanlık, bilgilendirme, psiko-sosyal destek, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete karşı önleme ve müdahale ile diğer hizmetlere erişim konusunda yönlendirme gibi koruma hizmetleri ile proje kapsamında, engelli göçmenler ve bakım verenlerin dayanıklılıklarının artmasına katkı sağlanıyor; daha sağlıklı ve eşit yaşamlar sürmelerine destek veriliyor.