Buradasınız

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığında ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) finansal desteğiyle, 19-22 Haziran 2018 tarihlerinde “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin (SHM) Desteklenmesi Projesi Oryantasyon Eğitimi”ni Gaziantep’te düzenledi. Hem Birleşmiş Milletler uzmanlarının hem de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan proje teknik ekibi müdür ve uzmanların katılımıyla gerçekleşen dört günlük eğitim toplantısında 100’e yakın SHM’lerde çalışmaya başlayacak olan personel eğitim aldı.

İnsani krizin yaralarını sarmak için birlikte çalışıyoruz

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, İnsani Yardım Programı Kadın Güçlenme Uzmanı Gül Erdost, “Suriye krizinden sonra, kamp dışında yaşayan Suriyelilerin içinde bulunduğu insani krizin etkilerini azaltmak için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ortaklığı ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) finansal desteğiyle bu projeyi başlattık. Bugün buradaki eğitimlerle, projemiz ile neleri ve nasıl yapabileceğimizi, nasıl bir hizmet vermemiz gerektiği üzerine konuşacağız.Bakanlıkla daha önce  gerçekleştirdiğimiz projeler gibi bu çalışmanın da başarılı sonuçları olmasını bekliyoruz” dedi. 

Gül Erdost, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, İnsani Yardım Programı Kadın Güçlenme Uzmanı
Gül Erdost, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, İnsani Yardım Programı Kadın Güçlenme Uzmanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Dairesi Şube Müdürü Hamdi Sıcak, açılış konuşmasında, “Bakanlığımız ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu arasında yürüttüğümüz ortak proje kapsamında bugün buradayız. Eğitimler boyunca, Sosyal Hizmet Merkezlerinin desteklenmesi projesi kapsamında verilecek olan eğitimlerle hem projenin genel ve özel hedeflerine vakıf olacak hem de bakanlığımızı tanıma fırsatı yakalamış olacaksınız. Ayrıca sahadaki uygulamalar ile ilgili ipuçları da elde edeceksiniz” diyerek eğitim toplantısını başlattı.

Hamdi Sıcak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Dairesi Şube Müdürü
Hamdi Sıcak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Dairesi Şube Müdürü

İhtiyaç sahiplerine ulaşmak için mobil Sosyal Hizmet Merkezi devreye giriyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Göç, Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Dairesi’nden Uzman Yardımcısı Latife Uslu, yaptığı sunumda öncelikle Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü çalışmalarından söz ederek  81 ilde halihazırda Sosyal Hizmetler Merkezleri’nin bulunduğunu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın hedefleri arasında, merkezlerin ilçelerde de hizmet vermesinin hedeflendiğini belirtti. Proje kapsamında 19 ilde 20 Sosyal HizmetMerkezinin desteklenerek başta geçiçi koruma statüsündeki Suriyeliler olmak üzere tüm savunmasız yabancılara hizmet vermek üzere geliştirldiğini de sözlerine ekledi. Uslu, projenin tanıtımına ilşkin  yaptığı sunumda “projenin bir diğer bileşini de Sosyal Hizmet Merkezi bulunmayan ve Suriyelilerinin yaşadığı mahallelere ulaşılabilmesi için 3 adet mobil SHM’lerin devreye sokularak, hizmete ihtiyaç duyanların merkeze gelmesi yerine, Sosyal Hizmet Merkezleri’nin sunduğu hizmetleri ihtiyaç sahiplerine bizler götüreceğiz, gittiğimiz yerlerde eğitim çadırları kurarak eğitimleri yaygınlaştıracağız” dedi. 

Katılımcılar proje hakkında ne düşünüyor?

Kahramanmaraş’ta görev yapacak olan bir öğretmen, Sosyal Hizmet Merkezi’nde yapacakları çalışmanın önemi konusunda Doktorlar hayat kurtarırken, bizler insanlara daha iyi bir gelecek verebilmek için çalışacağız” dedi.

Mersin’de çocuk eğitmeni olarak görev yapacak bir diğer katılımcıya, Suriyeli mültecilerle çalışmanın nasıl bir tecrübe olacağını sorduğumuzda, “Bana göre zor durumda olan insanların nereli olduğu çok önemli değil. Hele çocuklarla çalışan benim gibi biri için bir çocuğun hangi ülkede hangi aileye doğacağı konusunda hiçbir seçme şansı olmadığını bilen bir insan olarak, ben ayırt etmeksizin çocuklara yardımcı olacağım için mutluyum” dedi.

Gaziantep Sosyal Hizmet Merkezi’nde geçici koruma altındaki Suriyelilere hizmet verecek olan katılımcılarla konuştuğumuzda, göreve başlamak için oldukça heyecanlı olduğuna şahit olduk. Kendilerini bekleyen göreve hazırlanmak için ne gibi hazırlıklar yaptıklarını sorduğumuzda “Bizler saha çalışmalarına gönüllü olarak katılarak Suriyelilerin yaşadığı şartları gözlemliyoruz. Halihazırda görev yapan Sosyal Hizmet Merkezi çalışanlarının verdiği destekle kendimizi geliştiriyoruz. Bu projeye yeni katılmış çalışanlar olarak idari anlamda öğreneceğimiz çok detay var. Hızlıca eksiklerimizi tamamlayıp, geçici koruma altındaki Suriyelilere ulaşıp, daha iyi yaşam koşullarına  ulaşılabilmeleri için hizmet vermek istiyoruz” dediler.

Katılımcılar, eğitimde aşağıdaki konularda bilgi aldılar.

 • Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerinin Desteklenmesi Projesi’nin tanıtımı,
 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Kuruluşu, Görevleri ve Teşkilat Yapısı,
 • Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Çalışmaları
 • Ulusal ve Uluslararası Mülteci Hukukunun Genel Çerçevesi,
 • Türkiye’de Uluslararası Korumanın Yasal Çerçevesi ve Geçici Koruma Yönetmeliği ve Kayıt İşlemleri,
 • Sosyal Hizmet Merkezlerinin İşleyişi ve Birimlerin Çalışma Esasları, Sosyal Hizmet Merkezlerinin Yönetmeliği,
 • Yönlendirme Mekanizmaları (Paydaşlarla Çalışma),
 • İletişim Becerileri Geliştirme ve Etkili İletişim Teknikleri,
 • Vaka Danışmanı Unvanlı Personelin Proje Kapsamında SHM'de Görev ve Sorumlulukları,
 • Psikolog Unvanlı Personelin Proje Kapsamında SHM'de Görev ve Sorumlulukları      

Proje hakkında:

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ve Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) finansal desteğiyle yürütülen “Koruyucu ve Önleyici Hizmetler Kapsamında Sosyal Hizmet Merkezlerininin Desteklenmesi Projesi” kapsamında, Sosyal Hizmet Merkezleri’nde görev yapacak olan psikolog, çocuk eğitmeni, öğretmen, sosyal çalışmacı. tercüman ve hizmet aracısı desteği verilerek Suriyelilerin yoğun yaşadığı 19 ilde 20 Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) ve 3 Mobil SHM aracılığıyla yerel halk ile Suriyelilerin uyumlarının desteklenmesi, bireylerin güçlendirilmesi, hizmete erişimde güçlük yaşayan hassas grupların hizmete erişimlerinin kolaylaştırılması planlanmıştır. Proje ile yaklaşık 150.000 yetişkin, çocuk, engelli ve yaşlı Suriyeliye ulaşılması hedeflenmektedir. 

 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SKH) özellikle 5 tanesine yoğunlaşmıştır:  

 • SKH 3: Sağlıklı Bireyler, 
 • SKH 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
 • SKH 10: Eşitsizliklerin Azaltılması,
 • SKH 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar,
 • SKH 17: Hedefler için Ortaklıklar 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sosyal Medya Hesapları:

Facebook: UNFPA.Turkey  Twitter: UNFPATurkey  Instagram: unfpa_turkey  YouTube: UNFPATurkey