Buradasınız

UNFPA Türkiye tarafından BM Çok Ortaklı Güven Fonu tarafından finanse edilen COVID-19 Projesi ile bugüne kadar 15 binden fazla kişiye ulaştık.

Proje kapsamında faaliyet gösteren mobil sağlık hizmet birimleri en kırılgan grupların tarama, tedavi, aşı ve diğer hizmetlere erişimini artırmak için çalışıyor. Kadın ve üreme sağlığı, yenidoğan sağlığı gibi konularda özelleşmiş COVID-19 ihtiyaçlarının karşılanması için risk iletişimi ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülüyor. Mobil hizmet birimleri tarafından farkındalık çalışmaları kapsamında dağıtılan COVID-19'dan korunma, hijyen, doğum, emzirme, doğum öncesi bakım, doğum sonrası bakım ve yenidoğan bakımı, gebelikte beslenme ve yenidoğan beslenmesi, kadına yönelik şiddet, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve gebelik önleyici yöntemler konulu broşürler ile halk sağlığı çok yönlü olarak destekleniyor.

Tüm bu hizmetlerle, projede COVID-19’la mücadelede de kimsenin geride bırakılmaması amaçlanıyor.

Daha fazla bilgi için haberimize göz atın