Buradasınız

Gelin, Dünyayı Daha İyiye Hep Birlikte Daha Hızlı dönüştürelim!

UNFPA, 2022-2025 Stratejik Planı’nı uygulamaya koyuyor. Yeni planın ana temaları hız kazanma, dönüşüm ve en geride bırakılanlara ulaşmak.

Sadece bir plan olmanın ötesinde, 2022-2025 Stratejik Planı bir eylem çağrısı olma özelliği de taşıyor.

 

Yeni Stratejik Plan, dünyanın her yerinden ortakları, herkes için cinsel sağlık ve üreme sağlığını erişilebilir hale getirme, üreme haklarını hayata geçirme ve Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı'nın (ICPD) Eylem Programı’nın uygulanmasını hızlandırma yolculuğunda UNFPA'ye katılmaya davet ediyor. 2030’a yaklaşırken, üç dönüştürücü sonuca – karşılanmamış aile planlaması ihtiyacının, önlenebilir anne ölümlerinin ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve zararlı uygulamaların sona erdirilmesi – ulaşmak için çalışırken, kısa sürede atmamız gereken büyük adımlar olduğunun farkındayız. 

2030’a kadar üç dönüştürücü sonuca ulaşma taahhüdümüz sürüyor. Ancak taahhütlere ulaşma yöntemlerimiz, faaliyet gösterdiğimiz koşulları etkileyen iklimsel, demografik ve teknolojik dönüşümler, süregelen eşitsizlikler, küresel salgın vb. “megatrendler” de dahil olmak üzere küresel değişikliklerin ışığında önemli ölçüde değişiyor. 

Yeni stratejik plan, değişen dünyayı yansıtıyor. Ve biz çabalarımızı hızlandırdıkça, programlarımızı dönüştürdükçe ve yeni ortaklıklar geliştirdikçe, başta ekonomik olarak en dezavantajlı gruplar, engelli bireyler, azınlıklar ve yerli topluluklar, LGBTQI+ bireyler ve en kırılgan gruplardan kadınlar ve kız çocukları olmak üzere en geride bırakılanların ihtiyaçlarına daha çok odaklanacağız. Ve bu yalnızca, değişimin aracıları olan kadınların, ergenlerin ve gençlerin haklarının hayata geçirilmesi ve katılımlarının kapsayıcı şekilde sağlanması ile mümkün.

 

Ayrımcılık ve dışlamaya yer bırakmamak için birbirine bağlı 6 çıktı ve 6 hızlandırıcı

Bu hedeflere ulaşabilmek için, 2022-2025 Stratejik Planı’nı, COVID-19'la müdahale süreci de dahil olmak üzere var olan verilere, iyi uygulamalara, yeniliklere ve bugüne kadarki tecrübelerden edinilen bilgiye dayanarak tasarladık. Bu tasarlama sürecinde, ilerlemeyi hızlandırmanın yeni yollarını ararken uzmanlar, UNFPA çalışanları ve paydaşlarımızın da dahil olduğu kapsamlı bir istişare süreci yürüttük.

Amaçladığımız noktaya ulaşabilmek için, Stratejik Plan’da bize kat etmemiz gereken yolları, yatırım yapmamız gereken alanları gösteren altı birbiriyle bağlantılı çıktı belirledik:

 1. Politika üretme ve hesap verebilirlik
 2. Bakım ve hizmetlerin kalitesi
 3. Toplumsal cinsiyet ve sosyal normlar
 4. Nüfus değişimi ve veriler
 5. İnsani yardım
 6. Ergenler ve gençler

Bu çıktıları daha hızlı elde edebilmek için ayrıca altı hızlandırıcı belirledik:

 1. İnsan hakları temelli ve toplumsal cinsiyeti dönüştürücü yaklaşımlar
 2. Yenilik ve dijitalleşme
 3. Ortaklıklar, Güney-Güney ve çok aktörlü iş birlikleri ile finansman
 4. Veri ve kanıta dayalı bilgi 
 5. Kimseyi geride bırakmamak ve en önce en geride bırakılana ulaşmak 

 

              

Stratejik Plan 2022-2025 bir eylem çağrısı

UNFPA olarak, yaşadığımız dünyayı ileriye doğru ve hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde, her yerde ve herkes için dönüştürmeyi hedeflerken, bu hedefe ulaşmanın yeni yollarını arıyor ve bu yolları yeniden tasarlıyoruz.

Yolumuz zorlu. Ama biliyoruz ki, ülkeler ve ortaklarımızla birlikte çalışarak, her yerde, bu yolda başarılı olabilmek için olmazsa olmaz olan kadınları ve gençleri güçlendirebilir, dünyayı herkes için değiştirebiliriz ve değiştireceğiz.

Bir kez daha hatırlayalım, 2022-2025 Stratejik Planı sadece bir plan değil, aynı zamanda bir eylem çağrısı. Bize katılarak, sadece her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin potansiyelinin tamamını kullanabildiği bir dünya amacımıza değil; aynı zamanda bu hedeflere hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde ulaşmamıza da yardımcı olabilirsiniz.

2022-2025 Stratejik Planı’na ilişkin daha fazla bilgiye ve UNFPA’e destek olmak için neler yapabileceğinize buradan ulaşabilirsiniz.