Buradasınız

Küresel ölçekte kadınların güvenli doğum yapmaları konusunda ebelerin üstlenmiş olduğu sorumluluk maalesef yeterince kabul görmemektedir. Bazı ülkelerde ise ebelik halen ayrı bir meslek olarak kabul edilmemektedir. Ebeler, fon yetersizliği nedeniyle düşük ücret uygulamalarına tabii tutulmakta olup çoğu ebe aşırı işyükü ile karşı karşıya bırakılmaktadır. Buna ek olarak siyasal bir çok sorun da ebeleri doğrudan ilgilendirmektedir. 

Bunların başında topluluk temelli/evde doğum uygulamalarını yasallaştırmak, özerk ebelik uygulamalarını koruma altına almak ve halen bazı topluluklarda yaygın bir şekilde karşımıza çıkmakta olan kadın sünneti uygulamalarına son vermek geliyor.

Değişim yaratmak amacıyla bir mesele ya da davayı destekleme eylemi olarak tanımlanan savunuculuk faaliyetleri ise ebelik bağlamında tüm bu mevzuları stratejik planlama, medya ile işbirliği, hükumetlerle ile işbirliği, sosyal medya kullanımı ve benzeri yöntemlerle hem ebelik mesleğini icra edenlerin, hem de toplum sağlığının lehine geliştirmeye ve düzeltmeye çalışıyor.