Buradasınız

Birleşmiş Milletler Kadın ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı (BMOP); ulusal ve yerel düzeyde eşitliğin gerçekleşmesine uygun ortam yaratılması, yerel yönetimlerin ve sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin geliştirilmesi, kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarına yönelik yerel hizmet modellerinin oluş- turulması, halkın kadın ve kız çocuklarının hakları konusunda bilgilendirilmesi yoluyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. BMOP'un hedef kitlesi ulusal düzeydeki karar alıcılarının yanı sıra İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van'daki yerel karar alıcılar, sivil toplum kuruluşları ve belde halkıdır. BMOP, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi için karar alma mekanizmaları ve süreçlerinde kadınların temsili ve katılımı, eğitim, sağlık, istihdam, kadına karşı şiddetle mücadele, yerel hizmet, kentsel mekanların planlanması ve tasarımı ve benzeri konularda ulusal ve yerel düzeyde çok sayıda etkinlik gerçekleştirmiştir. Bu kapsamda BMOP, toplumsal ve mesleki farkındalığın artırılması ve yerel yönetimlere örnek oluşturmayı amaçlayan, kadınların toplumsal yaşama katılımını kolaylaştıran ve tüm kentlilerin farklılaşan ihtiyaçlarına duyarlı kamusal mekânların oluşturulmasına yönelik, tek kademeli ve ulusal Kadın Dostu Mekanlar Kentsel Tasarım Öğrenci Yarışmasını düzenlemiştir.