Buradasınız

İnsan haklarının bir değer olarak benimsenip kadın haklarının evrensel bir referans noktası haline dönüşmesi, tarihsel olarak uzun bir mücadelenin sonunda gerçekleşmiştir. Hükümetimiz, bir taraftan kadının yasalar karşısındaki statüsünü çağdaş dünyaya paralel olarak güçlendirmeye yönelik çalış- malar yaparken, diğer taraftan da onun toplum içindeki konumunu ve sosyal durumunu iyileştirmeye yönelik faaliyetler yürütmektedir. 59. Hükümet döneminde Hükümetimiz, kadın-erkek arasındaki eşitlikçi yaklaşımı ile bu alanda önemli kazanımlar elde etmiştir. Anayasa'da yapılan değişikliklerle "Eşitlik İlkesi" güçlendirilmiştir. Yeni çıkarılan İş Kanunu ile çalışma yaşamında kadın-erkek eşitliğinin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atılmıştır. Yine bu dönemde yasalaşan, yeni Türk Ceza Kanunu’nda bu alanda reform niteliğinde düzenlemelere yer verilmiştir. Yasa ile kadınlara yönelik olarak işlenen suçlar, “Kişilere Karşı Suçlar” kapsamına alınmıştır. Aile içi şiddet, “eziyet” başlığı altında yeni suç tanımlarını içermek üzere kapsamlı bir şekilde düzenlenmiştir. Töre cinayetlerinde haksız tahrik nedeniyle ceza indirimi kaldırılmış, çocuk istismarı ve cinsel istismara da ağır cezalar getirilmiştir