Buradasınız

Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği (Y-PEER Türkiye) tarafından, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) finansal ve teknik desteği ile yürütülen “COVID-19 Pandem­isi Sürec­nde Gençler­in İyilik Hali­ni­n Beli­rlenmes­i” Araştırması, gençlerin iyilik halinin korunması için pandemi  sürecinde eğitim, istihdam, kapsamlı cinsel sağlık bilgisine erişim, üreme sağlığı hizmetlerine erişim ve iyilik hali değişkenlerine ilişkin gençlerin durumunu ortaya koymayı amaçlıyor.  Raporda, gençlerin yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, yerleşim yeri gibi demografik değişkenler doğrultusunda pandemi öncesindeki görüş ve deneyimlerine göre karşılaştırmalar yapılarak, pandemi sürecinde yaşadıkları sorunlar ile gereksinim ve beklentilere yer veriliyor.