Buradasınız

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, New York – Afganistan uzun süredir insani krizlerle karşı karşıya. Artarak devam eden güvensizlik ve istikrarsızlık, özellikle kadınlar ve kız çocukları için durumu daha da kötüleştiriyor. Mevcut kriz, temel hizmetler için finansmanı kesintiye uğratma riski taşıyor. Bu, birçok kadın ve kız çocuğunun, üreme sağlığı ve koruma hizmetleri de dahil olmak üzere sağlık hizmetlerinden mahrum kalması demek. Son tahminlere göre; 2021 yılında toplam 18.4 milyon insan insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 

Kadınlar ve kız çocukları, her zaman orantısız şekilde krizlerden en çok etkilenen gruplar arasında yer alıyor; anne sağlığı hizmetlerine erişimden mahrum kalıyor ve artan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet riski altında yaşıyor. Afganistan'da her iki saatte bir anne gebelikle ilgili komplikasyonlar nedeniyle ölüyor ki bu, 100.000 canlı doğumda 638 ile Asya'daki en yüksek anne ölüm oranına tekabül ediyor. Yaklaşık her 3 kız çocuğundan 1'i 18 yaşından önce evlendirilirken, çocuk yaşta evlilikler ve ergen gebelikler, anne ölümlerini ve hastalık oranlarını da artırıyor. Daha fazla bilgi için son durum analizimize göz atabilirsiniz. 

Uluslararası finansman, sağlık, eğitim ve altyapı bütçelerinin %70'ini destekliyor. Ancak, Afganistan'daki siyasi çalkantı ve devam eden belirsizlik, uluslararası bağış fonlarının askıya alınmasıyla birlikte hayati sağlık hizmetlerine erişimde yaşanan kesintiler de dahil pek çok alanda kadın ve kız çocuklarının yaşamları üzerinde zararlı ve hatta hayati etkilere sebep oldu. Eğitim desteği, temel sağlık ve sosyal hizmetlerin sağlanması da dahil olmak üzere ülkedeki hizmetlerde yaşanacak kesintilerin artması durumunda sonuçlar daha da yıkıcı olacak ve ülkenin uzun süreli bir insani krize girme riski artacak.

Hayatların kurtarılması, daha fazla acı çekilmesinin önüne geçilmesi ve daha iyi bir gelecek için umut yeşertilmesi için uluslararası toplumun acilen Afganistan'da kötüleşen insani krize geniş ölçekte müdahale etmesi gerekiyor. 2021'in sonuna kadar sürecek 606 milyon dolarlık geniş çaplı BM flaş çağrısının bir parçası olarak UNFPA, 1.6 milyon kırılgan durumdaki kadın ve kız çocuğunun acil üreme sağlığı ve koruma ihtiyaçlarına yanıt vermek için 29.2 milyon dolarlık fon çağrısında bulunuyor

Mevcut durumda 200 aile sağlık evi ve koruma merkezi aracılığıyla sağladığımız hizmette olduğu gibi, bu yanıtımız da, Afgan bağlamında yıllar boyunca denenmiş ve test edilmiş, topluluğun katılımı ve sahiplenmesi ile geliştirilen hizmet sağlama deneyimlerimize dayanacak.

Ek finansman, hizmet merkezlerimizin sayısının artırılmasına, sağlanan hizmetlerin genişletilmesine ve hayati önem taşıyan sağlık ve hijyen malzemeleriyle yüz binlerce kadın ve kız çocuğuna ulaşmamıza olanak sağlayacak.

UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem’in de dediği gibi “Şu anda önceliğimiz, acil insani yardıma ihtiyacı olan yaklaşık 4 milyon kadın ve kız çocuğunun sağlığı ve korunması. Kadınların ve kız çocuklarının hayatlarını kurtarmak ve toplumun her alanına tam olarak katılma hakları da dahil olmak üzere temel hak ve özgürlüklerini korumak için güçlü durmalı ve birlikte hareket etmeliyiz. ”

Sehatmandi projesi de dahil olmak üzere (temel sağlık hizmetleri paketi sağlanmasına yönelik bir proje) Dünya Bankası fonlarının askıya alınmasının ardından, sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. Bununla birlikte, ihtiyaçlar artıyor; sayısız kadın ve kız çocuğu acilen destek alamazlarsa hayatlarını kaybedecek. İlk tahminlerimiz, bu durumun 51.000 fazladan anne ölümüne, 4.8 milyon planlanmayan gebeliğe ve bugünden 2025 yılına kadar karşılanmayan aile planlaması ihtiyacının neredeyse iki katına çıkmasına yol açabileceğini gösteriyor. Sağlık sisteminin sürekli finansmanı için bir çözüm bulunması kritik önem taşıyor.

UNFPA hakkında:

UNFPA Birleşmiş Milletlerin cinsel sağlık ve üreme sağlığı alanında uzman kurumu. UNFPA'in misyonu, her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli bir ortamda gerçekleştiği ve her gencin potansiyelini gerçekleştirebildiği bir dünyaya ulaşmak. UNFPA, herkes için üreme haklarının hayata geçirilmesi çağrısında bulunurken; gönüllü aile planlaması, nitelikli anne sağlığı bakımı ve kapsamlı cinsel sağlık eğitimi dahil olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerine erişimi destekliyor.