Buradasınız

Türkiye bugün, yaklaşık 4 milyon mülteci ve göçmen ile dünyanın en büyük mülteci ve göçmen nüfusuna ev sahipliği yapıyor. 4 milyon göçmen ve mültecinin yarısına yakınını kadınlar oluştururken, 1 milyondan fazlası da 15-30 yaş aralığındaki gençlerden oluşuyor*. Koruma, sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal uyum gibi konularda haklara ve hizmetlere erişimde zorluklar yaşayan göçmen kadınlar ve gençler, Türkiye’deki en kırılgan gruplar arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA Türkiye, İstanbul’da ve Şanlıurfa’da açılan 2 yeni merkezi ile göçmen kadınların ve gençlerin sağlık ve koruma hizmetlerine erişimlerinin artırılması amacıyla çalışmaya devam ediyor.

Ankara, TÜRKİYE - Türkiye’de yaşayan ve çoğunluğunu kadınların ve gençlerin oluşturduğu 4 milyona yakın mülteci ve göçmen sağlık ve koruma hizmetlerine erişimde hala bazı zorluklar yaşıyor. UNFPA Türkiye, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Nüfus, Mülteciler ve Göç Bürosu’nun (PRM) finansal desteğiyle Şanlıurfa ve İstanbul’da açılan yeni merkezleri ile göçmen kadınlara ve gençlere ulaşarak onların haklara ve hizmetlere erişimlerini iyileştirmeyi amaçlıyor. 

Şanlıurfa Göçmen Kadınlar ve Gençler için Sağlık ve Destek Merkezi

Göçmen Kadınlar ve Gençler için Sağlık ve Destek Merkezi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Aralık ayında açıldı. Merkezde; sosyal hizmet uzmanı, psikolog, hemşire, tercüman ve sağlık aracılarından oluşan uzman bir ekip, göçmen ve mülteci kadınlara ve gençlere sağlık ve koruma hizmetleri sunuyor. Merkezde bu kapsamda;

  • Temel sağlık, hijyen, kadın sağlığı, ergen sağlığı, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, aile planlaması gibi konularda hizmet, farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları,
  • Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve çocuk yaşta, erken ve zorla evliliklere yönelik bilgilendirme ve önleme çalışmaları,
  • Şiddete maruz kalanlar için ihtiyaç duyulan hizmetlere erişimde destek, 
  • Sosyal koruma ve hukuki konularda danışmanlık, bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları,
  • Psikososyal destek hizmetleri,
  • Kadınlara ve gençlere yönelik güçlenme ve sosyal uyum çalışmaları,
  • İhtiyaç duyulan çeşitli konularda eğitim, meslek edindirme çalışmaları, istihdam, sosyal yardım, sağlık hizmetleri ve sosyal hizmetlere erişim ile ilgili temel bilgilendirme ve yönlendirme
  • Merkez dışındaki kırsal bölgelere mobil araçla dış erişim çalışmaları ve
  • Gerekli diğer hizmetler için ilgili kurumlara yönlendirme sürecinde destek çalışmaları yürütülüyor.

Bu hizmetler aracılığıyla, merkezde göçmen kadın ve gençlerin dayanıklılıklarının artırılması, istihdam ve sosyal uyum konularında gelişimlerinin desteklenmesi de amaçlanıyor.

İstanbul’da Kadın Dayanışma Merkezi

Şanlıurfa’daki Göçmen Kadınlar ve Gençler için Sağlık ve Destek Merkezi’nin yanında, UNFPA Türkiye, Mülteciler Derneği iş birliğiyle İstanbul’da ise yeni bir Kadın Dayanışma Merkezi’ni hizmete soktu.

Merkezde, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz bırakılan mülteci ve göçmen kadınlara yönelik koruma ve sağlık hzimetleri sağlanıyor.

Hemşire, psikolog ve sosyal hizmet uzmanından oluşan bir ekip ile, toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesine yönelik bilgilendirme ve geçici konaklama dahil olmak üzere müdahale hizmetlerinin yanı sıra, cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile aile planlaması konularında haklara ve hizmetlere erişimin artırılması için de destek veriliyor.

UNFPA Türkiye, hem uluslararası hem yerel kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde, özellikle kadınlar, kız çocukları ve en kırılgan gruplara ulaşarak, hak ve hizmetlere erişimlerini artırıp daha eşit, sağlıklı ve güvenli yaşamlar sürebilmeleri için Türkiye’nin dört bir yanında çalışmaya devam ediyor. İnsani yardım programı kapsamında, bu 2 merkez ile birlikte toplam 12 ilde 32 hizmet sunum noktasında sağlık ve koruma hizmetleri  veriliyor.

 

*https://www.goc.gov.tr/