Buradasınız

Rusya, Ukrayna’ya askeri saldırı başlattığı günden beri, tüm dünyada, kadınların yeraltındaki metro istasyonlarında doğum yaptığı ve yeni doğan bebeklerin sağlık tesisleri ulaşılamaz ya da çalışamayacak hale geldiği için geçici sığınaklara götürüldüğü fotoğraflar dolaşıyor. Ukrayna’da yaklaşık 80,000 kadın 3 ay içinde doğum yapacak ve bu kadınların çoğu hayati anne sağlığı hizmetlerine ulaşamayacak. Bazılar için, çocuk doğurmak hayat değiştiren bir deneyim olmak yerine hayatı tehdit eden bir deneyim haline gelecek.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, son 8 yıldır Doğu Ukrayna’da çatışmanın gölgesinde yaşayanlar başta olmak üzere, milyonlarca kadının ve kız çocuğunun çok iyi bildiği ciddi bir sorun. UNFPA’in 2019’da yaptığı çalışmaya göre, ülkedeki kadınların yaklaşık %75’i 15 yaşından beri şiddetin farklı formlarıyla karşı karşıya geldiğini, her 3 kadından 1’i ise fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığını bildirdi. Yaşanan krizler ve yerinden edilmeler, kadınların ve kız çocuklarının cinsel ve fiziksel şiddete ve istismara maruz kalma riskini artırıyor.

Çatışmanın etkileri bütün bölgede hissediliyor. 2.1 milyondan fazla kişi Polonya, Moldova, Slovakya, Macaristan ve Romanya gibi komşu ülkelere ve başka Avrupa Birliği ülkelerine sığınma amacıyla Ukrayna’dan kaçtı.

UNFPA , uzun yıllardır Ukrayna’daki yetkililer ile ortakları ile iş birliği içinde gezici sağlık klinikleri, özel alanlar ve şiddete uğrayan ya da uğrama riski olan kadın ve kız çocuklarına yönelik hizmetler aracılığıyla, üreme sağlığı ve koruma hizmetlerini, ulaşması en zor kişilere kadar götürüyor.

UNFPA sahadaki faaliyetlerine devam ediyor ve hayat kurtarıcı cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerini ve materyallerini daha çok kişiye daha etkin bir biçimde ulaştırabilmek için operasyonel kapasitesini arttırmak için çalışıyor. Ayrıca, mülteci kadınların, kız çocuklarının ve yaşlılar gibi kırılgan grupların cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusundaki ihtiyaçlarına en hızlı şekilde yanıt vermek için komşu ülkelerle de birlikte çalışıyoruz.

Önceliğimiz, kadınların ve kız çocuklarının güvenli doğum ve şiddetten ve istismardan uzak bir yaşam da dahil olmak üzere sağlığının ve haklarının korunmasını sağlamak.