Buradasınız

ANKARA – Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, Y-Peer Türkiye ortaklığında Genç Dostu Sağlık Hizmetleri Sunumu Eğitimleri’nin ilki, Japon Hükümeti’nin desteğiyle, 1 Ağustos 2017 Salı günü Ankara’da yapıldı. Üç gün sürecek olan eğitim, UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri’nde hizmet sunanlara özel olarak tasarlandı. 

Hacettepe Üniversitesi Halk Sağlığı Enstitüsü’nden, Yardımcı Doçent Doktor Özge Karadağ Çaman, eğitimin amacını “sağlık hizmeti sunucularının, insanı yardım durumlarında genç dostu sağlık hizmetlerinin sunumu için gerekli bilgi, tutum ve davranışları geliştirmelerine yönelik kapasitelerinin artırılması” olarak tanımladı. Sayın Çaman’ın yaptığı sunumda, bu eğitimle hedeflenenleri “gençlerin sağlık hizmet erişiminde karşılaştıkları engelleri ve engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılması gerekenleri tartışabilmesi; genç dostu sağlık hizmeti sunumunda gençlere dış erişim aktivitelerini tanımlayabilinmesi; gençlere yönelik hizmet sunumunun izlem ve geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması” olarak sıraladı. 

UNFPA Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa, eğitimin ilk gününde yaptığı açılış konuşmasında, “Ankara’ya hoş geldiniz. Buraya geliş amacınız aslında Türkiye için de çok önemli olan sığınmacı ve gençlik konularındaki ihmal edilmiş önemli bir konu üzerine yoğunlaşmak. Sığınmacılar konusunda planlama yaparken gençlik konusunun ihmal edildiğini gözlemliyoruz. UNICEF gibi ortaklar sayesinde bir çok çocuk, eğitim sistemine dahil edilebiliyor ancak eğitim almak için yaşı biraz daha ilerlemiş olan gençler bu sistemin dışında kalıyor. UNFPA olarak bizler de bu grubun ayrıca düşünülnmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Sizin gibi hizmet sunuculara işte tam da bu noktada çok ihtiyaç var. Bu gençlere ulaşmak aslında sizlerin yapacağı en önemli işlerden biri. Gençlere ulaşabilmek, sadece cinsel ve üreme sağlığı çalışmalarıyla değil, aynı zamanda gençleri topluma kazandıracak, onları motive edecek çalışmalar yapmak için de çok önemli. Bu çalışmaları yaparken sadece genç kızlara değil, aynı zamanda genç erkeklere de ulaşmak hayati bir önem taşıyor. Özellikle, çalışmayan, okula gitmeyen, elinde fazlasıyla boş zamanı olan genç erkeklere ulaşmak asıl gayemiz olmalı. Bu çalıştayın saydığım bu nedenlerden dolayı çok önemli olduğunu ve ileride genç sığınmacılara ulaşma çalışmalarının temelini oluşturacağını düşünüyorum” dedi.   

Japon Hükümeti’nin desteği ile Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği, Y-Peer Türkiye ortaklığında gerçekleşen Genç Dostu Sağlık Hizmetleri Sunumu Eğitimleri’nin ikincisi yine Ağustos ayında, üçüncüsü de Ekim ayında yapılacak.