Buradasınız

Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Başyardımcısı ve UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu İcra Direktörü, Dr. Natalia Kanem’in 8 Mart 2019 Uluslararası Kadınlar Günü etkinliği bildirisi.

Her yerde, yeni teknolojiler ve inovasyonlar çalışma, iletişim kurma, birbirimizle ve çevremizle etkileşimde bulunma ve yaşama şeklimizi önceki kuşakların hayal edemeyeceği şekilde değiştirmektedir. İnovasyon, pek çok kadın ve kız çocuklarının haklarını aramaları ve potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerinine engel olan faktörleri aşmalarına yönelik imkanlar sunmaktadır.

UNFPA’ya göre inovasyon mümkün olanın artırılmasıyla ilgilidir. Yani kadınların eğitim, cinsel sağlık ve üreme sağlığı, istihdam ve yaşadıkları toplumun işleyişinde söz hakkına sahip olabilme fırsatlarının geliştirilmesiyle ilgilidir.

Yeni Nüfus Veri Platformumuz gibi inovasyonlar karar vericilere en geride kalanlara ulaşmak için ihtiyaçları belirleme ve girişimleri hedeflemede yardımcı olabilir. Farklı veri kaynaklarını birleştirerek, örneğin bir ülkedeki hangi bölgelerde en yüksek oranda çocuk evlilikleri olduğu veya aile planlaması talebinin nerede fazla olduğunu belirlemeye yardım edebilir.

Mobil teknoloji sağlık uzmanlarının becerilerini güçlendirmemize, verilerin toplanmasını geliştirmemize, kadın ve kız çocuklarının ihtiyaç duydukları cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmet ve bilgileri ile onlara ulaşmamıza yardımcı olmaktadır. Bu durum özellikle ergen yaşlardaki kızlar için bir ölüm kalım durumudur.

Kırsal Tanzanya’daki kadın sünnetinden (FGM) kaçmaya çalışan kızlar için 60’dan fazla ülkedeki gönüllü ağları tarafından geliştirilen kitle kaynaklı haritalar güvenliğe olan yolu göstermektedir. Üretilen veriler FGM-ilişkili sosyal yardım programlarının ve hizmetlerinin bunlara en çok ihtiyaç duyan kızlara, ailelere ve topluluklara ulaşmalarına yardımcı olacaktır.

Özel sektör de dahil olmak üzere inovatif ortaklıklar dar boğazları aşmamıza ve anne ve yeni doğanın sağlığını iyileştirmeye ve doğum kontrolüne erişimi artırmaya yönelik sağlık sistemlerini güçlendirmemize yardımcı olmaktadır.

En iyi çözümlerin çoğu kadınların kendilerinden gelmektedir.

Örneğin Kenya’da kadınların öncülük ettiği sosyal işletmeler Nairobi’nin fakir bölgelerindeki kızlara bedava sağlanan çip-okuyucu kartlar kullanan kadın pedi dağıtma makinalarına ilişkin prototipler gibi yeni cinsel sağlık ve üreme sağlığı çözümleri geliştirmektedirler. Uganda’da UNFPA tarafından desteklenen kadınlar tarafından yönetilen bir işletme yerel kadınlar tarafından yerel kadınların kullanımı için tasarlanmış makul fiyatta, mahremiyet için farkedilmesi kolay olmayan bir menstrüel sağlık kiti geliştirmektedir.

Topluluklarının ekonomik ve sosyal kalkınmalarında neye katılmaları gerektiğini ve neden yararlanmaları gerektiğini en iyi kadınlar bilir. Bizim işimiz cinsel sağlık ve üreme sağlığının en yüksek seviyesini amaçlayan yaratıcı ve yeni yaklaşımları dinlemek ve desteklemektir.

Bizler, 2019 yılının “Değişim için eşit, akılcı ve yaratıcı ol” teması ile Uluslararası Kadınlar Gününü kutlarken, hak ve seçimlerin önündeki engelleri yıkan ve daha cinsiyet-eşitlikçi bir dünya inşa eden dünyanın kadın yenilikçilerini kutlayalım.

Kadınların yetkilendirmeleri ve cinsiyet eşitliği yalnızca Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine erişmede değil ayrıca üreme sağlığı ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin haklarla bağlantılı olan 1994 Nüfus ve Kalkınma Uluslararası Konferansı (ICPD) vizyonunu gerçekleştirmek için kritiktir. Bu çığır açan etkinlikten itibaren yirmi beş yıldır yüz milyonlarca kadın ne zaman, kimle, hangi sıklıkla hamile kalmak veya kalıp kalmamakla ilgili kendi fikirlerini vermekten hala yoksundur. Böyle olmak zorunda değil. Bu yüzden UNFPA aile planlaması seçeneği, güvenli doğum için, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddeti ve zararlı uygulamaları sona erdirme amacıyla ortaklarımızla yenilik yapmaktadır.

Kasım ayında UNFPA ve Kenya Hükümeti ICPD’nin herkes için cinsel sağlık ve üreme sağlığı hedefine ulaşmaya yönelik bağlılıklarını yenilemeyi hedefleyen bir zirveye ev sahipliği yapmaktadır. Bu Uluslararası Kadınlar Gününde bütün devletlerin Nairobi’ye olan yolculuğumuzda bize katılmalarını teşvik etmek istiyorum.

Birlikte, her yerdeki her kadın ve kız çocukları için mümkün olanı artırmaya devam edelim.


UNFPA , Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.
UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SKH) özellikle 5 tanesine yoğunlaşmıştır: 
SKH 3: Sağlıklı Bireyler, 
SKH 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği,
SKH 10: Eşitsizliklerin Azaltılması,
SKH 16: Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar,
SKH 17: Hedefler için Ortaklıklar
UNFPA , Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Sosyal Medya Hesapları:
Facebook: UNFPA.Turkey  Twitter: UNFPATurkey  Instagram: unfpa_turkey  YouTube: UNFPATurkey