Buradasınız

2022’de yerinden edilmiş 54,5 milyon kadın, kız çocuğu ve gencin sağlık ve koruma ihtiyaçlarını karşılamak ve ihtiyaç duydukları en hayati hizmetlere ulaşmalarını sağlamak için 835 milyon dolara ihtiyaç var!

 

Birleşmiş Milletler, New York, 13 Aralık 2021 – İklim değişikliği ile artan doğal afetler, çatışma ve devam eden koronavirüs pandemisi dünya çapında insani ihtiyaçları ve yerinden edilmeyi de artırıyor. Bu durum, hayati hizmetlere erişimi azalan ve hayatlarını etkileyen karar alma süreçlerinde söz sahibi olma olasılıkları daha da düşen kadınlar ve kız çocukları üzerinde orantısız ve yıkıcı bir etkiye sahip.

Birleşmiş Milletler cinsel sağlık ve üreme sağlığı ajansı, UNFPA, 2022’de 61 ülkede 54 milyondan fazla kadına, kız çocuğuna ve gence ulaşmak için bugüne kadarki en büyük insani yardım çağrısını başlattı. UNFPA’in sağladığı insani desteklerle, cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetlerinin sağlanmasına ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tüm şiddet mağdurlarına yönelik, psikososyal destek ve mental sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere kapsamlı bir destek sunuyor. Bu desteğin sürdürülebilmesi için gerekli toplam bütçe ise 835 milyon dolar.

Kriz ortamlarında yaşayan kadınlar ve kız çcoukları, her gün güvenliklerini tehdit eden birçok riskle karşı karşıya kalıyor. En temel ve hayati ihtiyaçlardan olan cinsel sağlık ve üreme sağlığı bakımı, çatışma ve afet durumlarında çoğu zaman göz ardı ediliyor. Kadınların ve kız çocuklarının sağlığı, geleceği ve hayatta kalmaları için büyük önem taşıyan hizmetlere erişimler, ihtiyaçlarının en fazla olduğu olduğu bu dönemlerde yüksek oranda düşüş gösterirken, tamamen kesintiye de uğrayabiliyor ve bu durum yıkıcı sonuçlar doğurabiliyor.

 Hiç kimseyi geride bırakmamak için birlikte çalışırken, insani krizlerden etkilenen kadın ve kız çocuklarının haklarına ve ihtiyaçlarına öncelik verilmelidir’’ diyen UNFPA İcra Direktörü Dr. Natalia Kanem sözlerine şöyle devam ediyor: “Afganistan, Etiyopya, Haiti, Suriye ve diğer 50’den fazla insani kriz ortamında, bir kriz karşısında kadınlar ve kız çocukları için zor edinilen kazanımların ne kadar çabuk kaybedilebileceğini görüyoruz. İhtiyaçları her geçen gün daha da artarken; kadınların seslerini dinlemeli, liderliklerine yatırım yapmalı ve haklarının, benliklerinin ve onurlarının insanı müdahalemizin merkezinde olmasını sağlamak için acilen harekete geçmeliyiz.’’


UNFPA İcra Direktörü ve çalışanları kadınlarla bir arada © UNFPA/Sudan

2022 İnsani Eyleme Genel Bakış, kadınlar ve kız çocukları için dünyanın en büyük krizlerini ve insanların çektiği acıyı hafifletmek ve artan ihtiyaçlara çözümler üretebilmek için uluslararası yardımın acilen artırılması ihtiyacının altını çiziyor. Gelişen ve daha karmaşık bir dünyada, UNFPA’in 835 milyon dolarlık insani yardım talebi, ortaklarımızla birlikte daha iyi hazırlanmamızı, erken harekete geçmemizi ve acil durumlarda kadınların, kız çocuklarının ve gençlerin haklarını, sağlıklarını ve hayatlarını korumak için daha iyi yanıt vermemizi sağlayacaktır.

2030 yılına kadar insani ihtiyaçların ikiye katlanmasının bekleniyor. Bu bilgi ışığında, UNFPA'in önceliği; hayati cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin önlenmesine yönelik hizmetlerin sağlanmasına yönelik bütüncül kapasitelerin ve sistemlerin güçlendirilmesi için ülkeleri desteklemektir. Odak noktamız aynı; acil ihtiyaçlara yanıt veren ve dayanıklılığı artırmaya yönelik müdahaleler tasarlayıp sunarak insani yardım faaliyetleri ile kalkınma programları arasındaki bağlantıları güçlendirmek. Bunu yaparken, kadınlar ve gençler tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da dahil olmak üzere yerel ortaklarımızla yakın iş birliğimizi sürdürmeye ve birlikte çalışmaya devam ediyoruz.


Türkiye'de kırsalda yaşayan bir anne yenidoğan bebeği ile UNFPA Türkiye'den sağlık hizmeti alıyor © UNFPA/Türkiye

2021’de, COVID-19 pandemisinin getirdiği zorluklara rağmen, UNFPA ve ortakları krizden en çok etkilenen ve ulaşılması en zor yerlerdeki milyonlarca kadın, kız çocuğu ve gence ulaşarak çeşitli hizmetler sağladı. 

-          42 ülkede 29 milyondan fazla kadın, gebeliği önleyici yöntemler, güvenli doğum malzemeleri ve kişisel koruyucu ekipman dahil olmak üzere cinsel sağlık ve üreme sağlığı hizmetleri aldı.

-          39 ülkede 6 milyon kişi aile planlaması hizmeti aldı.

-          29 ülkede 1.5 milyondan fazla güvenli doğum gerçekleştirildi.

-          Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete maruz kalan 2.4 milyon kişiye, UNFPA tarafından desteklenen 12.000 güvenli alan da dahil olmak üzere pek çok destek sağlandı.

UNFPA kadınların, kız çocuklarının ve gençlerin hayatlarını kurtarmak, onurlu yaşamlar sürmelerini sağlamak ve onlara daha umutlu bir gelecek sunabilmek amacıyla; zamanında, öngörülebilir ve esnek finansman desteğine ihtiyaç duyuyor. Toplam gereken destek ise 835 milyon dolar. 

UNFPA'in küresel insani yardım çalışmalarına dair daha fazla bilgiye buradan, Türkiye'deki faaliyetlerine buradan ulaşabilirsiniz. 


© UNFPA/Bangladeş/Fahima Tajrin