Buradasınız

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), sığınmacıları ve kültürlerini daha iyi anlayabilmek, kültürler arası farklılıkların yol açtığı yanlış anlamaları tespit edebilmek için "Kültürler Arası Duyarlılık" adı altında bir odak grup çalışması düzenledi. 

16-17 Ağustos 2017 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen çalışmada sığınmacı ve yerel halktan yetişkin ve gençlerden 15’er kişilik yetişkin (19 yaş üstü) ve gençlerden (12-19 yaş)  6 ayrı gruptan oluşan katılımcılara kendilerine ait kültürü anlama ve karşılıklı beklentilere ilişkin sorular soruldu.

Sığınmacı kadınlara “Türkiye’ye gelmeden önce yaşadığınız ülkede nasıl bir hayatınız vardı? Bu hayatın içinde bir kadın olarak yaşamanın kolay/zor tarafları nelerdir? Sizce ideal bir aile büyüklüğü nedir?” “Oturduğunuz mahallede sığınmacı kadınları yerli halkı/mahalleliden farklılaştıran konular nelerdir hangi alanda sorun yaşanıyor?; yerel halk sizi nasıl karşılıyor? Odak çalışmasına yerelden katılım gösteren kadın gruplarına “Çok kültürlülüğün iyi birşey olduğunu düşünüyor musunuz? Kendi kültürünüzden olmayan sığınmacılarla yaşarken ortaya çıkan hangi sorunlar yaşamınızı zorlaştırıyor?” “Bu sorunları çözmek için neler yapmayı öneriyorsunuz?”  gibi sorular üzerinden yapılan samimi konuşmalar ve bilgi alış verişleri ile ortak yaşamı kolaylaştırma konusunda düşünceler ve beklentiler saptanmaya çalışıldı.

Bu odak grup çalışmasının bulgularının , HÜKSAM ve UNFPA Türkiye ofisinin ortaklığında hizmet sunan Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri’nin yapmayı planladığı “ Birlikte Yaşamı Kolaylaştırma- uyum çalışmaları sırasında yol gösterici olması hedeflenmektedir.  

Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜKSAM), Ankara’da üç UNFPA Kadın Sağlığı Merkezi’nin yürütücülüğünü koordinatörlüğünü üstlenmiştir. Bu merkezler, Sağlık Bakanlığı’nın Göçmen Sağlığı Merkezi bünyesinde faaliyet göstermektedir. Ankara’da, Yenimahalle, Alemdağ ve Gülveren’de bulunan UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri, Avrupa Birliği İnsani Yardım Fonu (ECHO) tarafından destekleniyor.