Buradasınız

Erkek sığınmacılara özel olarak içeriği Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından geliştirilen ve yürütücü ortak KAMER ile birlikte organize edilen “Çocuk Yaşta Evlilikler Paneli”nin ilki 18 Eylül 2017’de Mardin merkezde, ikincisi de 19 Eylül 2017’de Mardin Kızıltepe’de yapıldı. Türkiye’de sığınmacı olarak yaşayan ailelerde de sıklıkla rastlanan ve çocuk yaştakilere yönelik bir insan hakları ihlali olan çocuk yaşta evlilik konusuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için düzenlenen panele katılan toplam 1,000’den fazla sığınmacı erkek katılımcılara uzmanlar tarafından, Çocuk Yaşta Evliliklerin Fiziksel, Psikolojik ve Sosyal Boyutu, Çocuk Yaşta Evliliklere Yasalar Ne Diyor? ve İslami Perspektiften Çocuk Yaşta Evlilikler konularında sunumlar yapıldı.

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile KAMER yürütücü ortaklığı ile organize edilen “Çocuk Yaşta Evlilikler Paneli”nin Mardin merkezdeki oturumuna 853, Kızıltepe’de yapılan ikinci oturuma da 167 erkek sığınmacı katılım gösterdi. 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Güçlenme Uzmanı Gül ERDOST, panelin açılış konuşmasında “UNFPA ve yürütücü ortaklarımızla, çocuk yaşta evlilikler konusunda Mayıs 2017’de yine Mardin'de kadın katılımcılara özel bir panel düzenlemiştik. Çocuk yaşta evlilikler sorununun hem erkeği, hem de kadını etkilediğini gözlemledik. Çocuk yaşta evliliklerde karar verici rol üstlenen erkeklerin (baba, kardeş, abi gibi) bu kararlarıyla kız çocuklarını mağdur ettiklerini gördük. Aynı zamanda, çocuk yaşta evlendirilen erkekler, erken yaşlarda aile sorumlulukları alarak, eğitim dahil gelişimlerini yarım bırakmak zorunda kalmakta ve sonuçta kendileri de mağdur olmaktadır. Bu nedenle de erkeklere yönelik farkındalık yaratan bu panelleri düzenlemeye karar verdik” dedi.

KAMER Vakfı Mardin Şube Koordinatörü Tülay Elçioğlu, panelin açılış konuşmasında, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile yürüttükleri Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nin verdiği hizmetlere ve şu ana kadar yaptıkları çalışmalara değindi.

Mardin Vali Yardımcısı Bahattin ÇELİK açılış konuşmasında “Çocuk hakları bildirgesine imza atan bir ülke olarak, erken yaşta evliliklerin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerekir. Çocuk yaşta evlilikler bir çocuk hakları ihlalidir” dedi.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Ahmet AĞIRAKÇA, panelde yaptığı konuşmada “İslam Hukukuna Göre Erken Evlilik” konulu sunumunda “İslamda çocuğa saygı vardır. Bir insanın evlenebilmesi ancak kendi hayatını maddi olarak kurmasıyla mümkün. Kız ve erkek çocuklarının en az ön lisans derecesini tamamlayıncaya kadar okumaları gerekir. Anne babanın vesayeti altında evlilik olmaz” dedi.

Mardin Halk Sağlığı Müdürü Saffet YAVUZ, “Çocuk yaşta ve zorla evlendirme sonucu intihar eden kadınlar var. 18 yaş altı evliliklerin birer insan hakkı ihlali olduğunu ve bu tür evliliklerin çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet olarak ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Çocuk yaşta evlilikler, tıbben ve sosyolojik olarak uygun değildir” dedi.

Mardin Barosu’ndan Avukat Mehmet Şahin YÜCESOY, Kızıltepe’de yapılan panelde “18 yaşından küçük her birey, hem ulusal mevzuatımızda hem de imzacısı olduğumuz uluslararası yasalar açısından çocuk sayılır ve bu  evlilikler suç teşkil eder” dedi. Ayrıca “Sadece evlenenler değil, evliliği teşvik edenler ve buna tanıklık edenler de suç işlerler” vurgusunu yaptı. “Çocuk yaşta evlilikler hakkında, 5395 sayılı çocuk koruma kanununa göre hem ailelerin hem de devletin sorumluluğu ve yükümlülüğü” olduğuna da dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), yürütücü ortakları ve farklı uluslararası donörlerden aldığı finansal destekle, erkek ve kadınlara özel olarak içeriği geliştirilen 30’dan fazla Çocuk Yaşta Evlilikler Panellerini, Türkiye’nin birçok farklı ilinde düzenlemeye devam edecek.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri

Dünyada üç kadından birisi 18 yaşından önce evlenmektedir. Çocuk yaşta evlilikler konusunda gerekli ve etkin çalışma yürütülmezse, 2050 yılı itibarıyle çocuk yaşta evlenmiş kadın sayısının 1.2 milyara ulaşması beklenmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi, 2011 yılından bugüne, İnsani Yardım Programı çerçevesinde kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddet konularında kapasite geliştirme, hizmet sunumu, üreme sağlığı ve hijyen malzemeleri sağlamaktadır.

Bu kapsamda, çeşitli kuruluşlarla işbirliği halinde Kadın ve Kız Çocuklar için Güvenli Alanlar (Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri) oluşturulmaya başlanmıştır. 2017 yılında çeşitli illerde Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Birimi (ECHO), Amerikan Hükümeti, İsveç Hükümeti ve Japon Hükümeti desteği ile kurulan merkezlerde öncelikli olarak sığınmacı kadın ve genç kızlara üreme sağlığı ve cinsel sağlık, cinsiyet temelli şiddet, psiko-sosyal destek, güçlenme ve malzeme dağıtımı konularında faaliyet gösterilmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SDG) özellikle 4 tanesine yoğunlaşmıştır; SDG 3:Sağlıklı Bireyler, SDG 4: Nitelikli Eğitim, SDG 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve son olarak SDG 17: Hedefler için Ortaklıklar

Facebook: UNFPA.Turkey  Twitter: UNFPATurkey  Instagram: unfpa_turkey  YouTube: UNFPATurkey