Buradasınız

Birleşmiş Milletler’in cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile ilgili çalışan öncü kurumu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından uluslararası boyutta bir halk sağlığı acil durumu olarak ilan edilen yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19) salgını ile ilgili hamile ve emziren kadınları uyarıyor. Solunum yolu virüslerinin emzirme yolu ile geçtiğine dair kanıt olmadığı için emziren kadınlar yeni doğanlardan ayrılmamalı ancak bazı ekstra tedbirler almalı.

UNFPA, enfeksiyonla ilgili önlemler, risk potansiyelleri ve doğru zamanlamayla tıbbi yardım arama konularında üreme çağındaki kadınlar ve gebe kadınlara yönelik doğru bilginin sağlanması için bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, cinsel sağlık ve üreme sağlığının salgınlar sırasında önemli bir halk sağlığı konusu olduğu vurgulandı. Gebelik ve doğumların güvenli gerçekleşmesinin, iyi işleyen sağlık sistemlerinin olmasına ve enfeksiyonla ilgili önlemlere katı düzeyde uyulmasına bağlı olduğunun altı çizildi.

COVID-19 salgını gebe kadınlar arasında özel kaygılara yol açabileceğinden, UNFPA bu gruba ait risklerle ilgili olarak sınırlı düzeyde kanıt olmasına karşın, önerilen önleyici tedbirler ve destekleyici tedavileri de listeledi. Buna göre;

Bugüne kadar, gebe kadınların COVID-19 ile ilgili hassasiyetlerinin arttığına dair bilimsel bir kanıta rastlanmamıştır. Ancak, gebelik bazı gebe kadınların viral solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha hassas olacakları fiziksel değişimleri beraberinde getirmektedir. Solunum yolu hastalıkları olan gebe kadınlar, istenmeyen sonuçlarla ilgili riskin artmış olması nedeniyle en üst düzeyde öncelikle tedaviye alınmalıdır.

Gebe kadınlar tüm yetişkinler için önerildiği şekilde enfeksiyondan korunmak için, öksüren ve hapşuran kişilerle yakın temastan kaçınmak, su ve sabunla elleri yıkamak ya da alkol bazlılarla ellerini silmek, öksürürken ve hapşururken ağız ve burnu bir mendille ya da dirsek içleriyle kapamak ve et ve yumurtayı iyi pişirmek gibi bazı önleyici tedbirleri almalıdır. Önerilen tüm tavsiyeler WHO websitesinde bulunmaktadır.

Bu zamana kadar, virüsü  önleyecek bir aşı ya da iyileştiren bir tedavi bulunmamıştır ancak semptomlar için önerilen tedaviler vardır. COVID-19 enfeksiyonu olduğundan şüphelenilen ya da bu tanıyı almış gebe kadınların tedavisi, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile istişare halinde, yetişkin hastalar için WHO tarafından önerilen destekleyici terapilerin sağlanması ile gerçekleşmelidir.

UNICEF’e göre, solunum yolu virüslerinin emzirme yolu ile geçtiğine dair kanıt olmadığı için emziren kadınlar yeni doğanlardan ayrılmamalıdır. Anneler, aşağıdaki önlemler uygulandığı sürece emzirmeye devam edebilir:

  • Belirtilere sahip ve emzirebilen anneler çocuğunun yanındayken maske takmalıdır (besleme sırasında da), çocuklar ile temasa geçmeden önce ve sonra ellerini yıkamalıdır (besleme dahil olmak üzere), ve temasa geçilmiş yüzeyler temizlenmeli/dezenfekte edilmelidir.
  • Eğer bir anne emziremeyecek kadar hastaysa, çocuğa temiz bir fincan ve/veya kaşık yardımıyla vermek üzere süt sağılması için cesaretlendirilmelidir, bu esnada maske giyilmeli, çocuk ile temasa geçmeden önce ve geçtikten sonra eller yıkanmalı ve temas edilen yüzeyler temizlenmeli/dezenfekte edilmelidir.

Etkilenen bireyler, aileler, topluluklar ve sağlık çalışanları için ruhsal sağlık ve psikososyal desteğin sağlanması verilen yanıtın önemli bir parçasıdır.

UNFPA açıklamasında, koruma ve sağlık ihtiyaçları için mücadale çabalarının merkezinde olması gereken en hassas durumdaki kadın ve kız çocukları başta olmak üzere tüm etkilenen toplulukların yanında olduğunu da bir kez daah vurguladı. "İç hazırlığımızın yanı sıra salgını önlemek ve bunlara müdahale etmek için hizmet verdiğimiz ortaklar, hükümetler ve topluluklarla olan işbirliğimizi geliştirmek için tüm dünyadaki personelimizle birlikte tüm gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.