Buradasınız

Gelin, hepimiz koruma konusunda savunuculuk görevini üstlenelim, maruz bırakılanların haklarını ve insanlık onurunu işimizin en merkezine koyalım.

Dr. Natalia Kanem, UNFPA Yönetici Direktörü

Cinsel Sömürü ve İstismar Nedir (CSİ)?

Cinsel Sömürü ve İstismar bir şiddet biçimidir ve insani yardım çalışanları ve bu çalışmalarda yer alan diğer aktörler tarafından bu çalışmaların muhatabı olan kişi veya kişilere karşı gücün kötüye kullanılması anlamına gelir. CSİ bir insan hakları ihlalidir ve ağır suistimal eylemleri oluşturur.

Daha detaylı şekilde, cinsel sömürü, birinin cinsel sömürüsünden parasal, sosyal veya politik olarak kazanç sağlamak dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, cinsel amaçlarla bir kırılganlık, değişken güç veya güven konumunun fiili veya teşebbüs edilerek herhangi bir şekilde kötüye kullanılmasıdır.

Uluslararası bir kuruluş veya onunla ilintili bir STK personelinin, kuruluşta bir iş “vaadi” veya başka bir hizmet karşılığında yararlanıcısından kendisiyle seks yapmasını istemesi cinsel sömürüye örnek olarak verilebilir.

Cinsel istismar ise, güç kullanarak veya eşit olmayan ya da zorlayıcı koşullar altında fiili olarak gerçekleştirilen veya gerçekleştirilmesi tehdidinde bulunulan cinsel faaliyettir.

Uluslararası bir kuruluş veya ona bağlı bir STK personelinin bir kadın mülteciyi kandırarak, onu ıssız bir yere götürüp, tecavüz etmesi ve daha sonra tecavüze maruz kalan kişinin durumu yetkili mercilere bildirmesi halinde onun itibarını zedeleyecek bir şekilde tehdit etmesi, cinsel istismara örnek olarak verilebilir.

 

Cinsel Sömürü ve İstismardan Koruma Nedir?

Cinsel sömürü ve istismardan koruma terimi, insani yardım personeli (BM ve STKlar) tarafından, kendi yararlanıcıları da dahil olmak üzere kırılgan bireyleri, kendi personeli ve/veya ilgili personeli cinsel sömürü ve istismardan korumak ve bu tür suistimaller meydana geldiğinde yeterli müdahaleyi sağlamak için alınan önlemlere atıfta bulunmak için kullanılır.

 

UNFPA’in Yanıtı 

UNFPA, hem hizmet verdiği hem de hem de kurum içinde hizmet veren kişilere yönelik, cinsel sömürü, istismar ve taciz de dahil her türlü cinsel şiddetle mücadele etmeye kararlıdır. Bu, dünyanın her yerinde UNFPA için en öncelikli konudur.

UNFPA’in amacı, kendi personelinin ve hizmet ettiği insan ve toplulukların haklarının ve insanlık onurunun tanındığı, desteklendiği, korunduğu ve herkesin kendisi ve başkalarının haklarını korumak için yeterince güçlü hissettiği ve her türlü cinsel sömürü ve istismarın herkes için önlenmesi için gerekli adımları atabildiği, güvenli, güvenilir, saygılı ve kapsayıcı bir kurumsal kültür yaratmak ve geliştirmektir. 

UNFPA, hizmet verilen veya kendi çalışanlarından birine karşı olması fark etmeksizin, her türlü cinsel suistimal için sıfır toleransa sahiptir. Birleşmiş Milletler'in temel değerlerine aykırı olan cinsel sömürü, istismar ve cinsel taciz, aynı zamanda insan hakları ihlalidir. UNFPA’in önleme, müdahale ve yardıma yönelik yaklaşımı, etkilenenlerin yararı ve itibarı gözetilerek şekillendirilir.

 

Yalnız Değilsiniz!

UNFPA, tek bir cinsel sömürü ve istismar vakasının bile çok fazla olduğu bilinciyle her türlü cinsel şiddete karşı sıfır tolerans politikası izlemektedir.

UNFPA, toplumsal cinsiyete dayalı şiddete yanıt verme konusunda kurumsal deneyime sahiptir. Bu nedenle cinsel sömürü ve istismara maruz bırakılanların nitelikli yardıma erişiminin sağlanması temel önceliklerindendir. UNFPA, ortaklarıyla işbirliği içinde, maruz bırakılanlara önemli destekler sunmaktadır.

UNFPA, ilgili bir BM veya STK personeli veya yüklenicisi tarafından olası bir cinsel sömürü ve istismar vakasının farkındaysanız veya bu konuda endişeleriniz veya şüpheleriniz varsa, bu durumu bize aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak raporlayabilir ve şikayette bulunabilirsiniz. Bu süreçte, yapacağınız şikayetlerin gizli tutulduğunu ve bildirdiğiniz bilginin sizin rızanız olmadan başkalarıyla paylaşılmayacağını unutmayın. 

E-posta

investigationshotline@unfpa.org (Arapça, İngilizce, Çince, Rusça, Fransızca ve İspanyolca dillerinde şikayetinizi iletebilirsiniz)

psea.turkey@unfpa.org (Yukarıdaki 5 dile ek olarak Türkçe dilinde de şikayetlerinizi iletebilirsiniz)

Çevrimiçi Raporlama Formu

https://web2.unfpa.org/help/hotline.cfm

Faks 

+1 (212) 297 4938

Sesli Mesaj

+1 (212) 297 5200

Şikayette bulunurken, raporunuzu, ne olduğunu olay ve/veya olaylar hakkında bildiklerinizi detaylı şekilde yazarak; görevi suistimale kalkışan kişinin kim olduğunu ve varsa bu olaya dahil olan başka kişileri de mümkünse ad-soyad, iş ve kurum belirterek ve mümkünse gün ve saati de ekleyerek oluşturun. Şikayetler isimsiz olarak yapılabilir, ancak eğer isimsiz şikayette bulunmayı tercih ederseniz lütfen olayla ilgili tüm ayrıntıları eklediğinizden emin olun.

Sıfır-Tolerans Politikamızı bir de Yönetici Direktörümüz Natalia Kanem’den dinleyin!