Buradasınız

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye ofisi, Ankara’da, 18-20 Eylül tarihlerinde “Afetlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) İçin Asgari Sağlık Hizmet Paketi (MISP) Eğitim Programı” başlıklı bir eğitim programı düzenlendi.  Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) ile ABD Dışişleri Bakanlığı Nüfus, Mülteci ve Göç Bürosu (BPRM) tarafından finanse edilen eğitim programına çoğunluğunu UNFPA’in Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri’nde görev yapan 11 farklı ilden gelen 30’a yakın ebe, sosyal hizmet çalışanı ve psikolog gibi uzmanlar katılım gösterdi. Eğitim programına katılanlar, UNFPA Türkiye ofisinden uzmanlar cinsel sağlık ve üreme sağlığı, cinsel şiddet, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve krizlerde ve kriz sonrası dönemde anne ve yeni doğan sağlığı konu başlıklarındaki  sunumları dinleme ve soru sorma imkanı buldular.

Bu eğitimin amacı afet ve kriz durumlarında, anne ve bebek ölümlerini azaltmak, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet olaylarını azaltmak ve müdahale edebilmek, cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve HIV/AIDS vakalarını azaltmak ve son olarak da aile planlaması hizmetlerini anne ve aile sağlığının idamesi için önceliklendirmek.

Eğitimde sunum yağan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Uzmanı Dr. Behire Özek, eğitimin ikinci gününde yaptığı sunumda, kriz ve kriz sonrası durumlarda anne ve yenidoğan sağlığı üzerine katılımcılara bilgi verdi. Dr. Özek düzenlenen eğitim hakkında, “UNFPA Kadın Sağlığı Danışma Merkezler’indeki yararlanıcıların oluşabilecek nüfusla ilgili kriz durumlarında, CSÜS hizmetlerinin neden önemli olduğunu, ki MISP amaçları doğrultusunda şekillenmektedir, farkındalık olşuturmak amacıyla bu eğitimi düzenledik. Bu doğrultuda, kriz durumlarında anne-bebek ölümlerini en aza indirmek, acil ve afet durumlarında ilgili bütün sektörlerle koordinasyonu sağlayabilmek, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve HIV yayılmasını azaltmak ve toplumsal cinseyete dayalı şiddetle ilgili önleme ve müdahele ile tedavi aşamalarında bilgi paylaşımını sağlamak için bu eğitim düzenlendik” dedi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’ndan (UNFPA) bir diğer sunum da Aile Planlaması, HIV ve cinselle yolla bulaşan hastalıklar üzerine Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya tarafından yapıldı. Dr. Yıldırımkaya, düzenlenen eğitim hakkında “katılımcıların bu eğitimle, sahada hizmet sunarken, sağlık bilgi ve düzeylerini yükseltmeye katkı sağlayacak pratik ve kullanılabilir bilgi aldıkları konusundaki geri bildirimleri bizim için çok değerliydi. Ayrıca, hem insani yardım hem sosyal entegrasyon hem de kamu hizmetlerine erişimde en etkin rolü oyanayacak UNFPA Kadın Sağlığı Danışma  Merkezleri çalışanları, bu eğitimle rollerini daha iyi tanımlayarak, yararlanıcıların hayatını daha olumlu yönde iyileştirmeye yönelik adımları nasıl atacakları konusunda yetiler kazandılar” dedi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), konu hakkındaki eksikleri giderilmesi için Afetlerde Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı (CSÜS) İçin Asgari Sağlık Hizmet Paketi (MISP) Eğitim Program çalışmalarına devam edecek.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SDG) özellikle 4 tanesine yoğunlaşmıştır; SDG 3:Sağlıklı Bireyler, SDG 4: Nitelikli Eğitim, SDG 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve son olarak SDG 17: Hedefler için Ortaklıklar. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.