Buradasınız

2. Ulusal Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Grubu Toplantısı, 5 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da Sağlık Bakanlığı Kadın Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı ve UNFPA ortaklığında yapıldı. Grup toplantısı, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimleri, sivil toplum kuruluşları ve sağlık alanında faaliyet gösteren derneklerin katılımıyla gerçekleşti.

Açılış konuşmasını UNFPA İnsani Yardım Program Koodinatörü Dr. Selen Örs, Sağlık Bakanlığı Kadın Üreme Sağlığı Daire Başkanlığı’ndan Dr. Sema Sanisoğlu ile UNFPA Üreme Sağlığı Program Koordinatörü Dr. Gökhan Yıldırımkaya’nın yaptığı grup toplantısında, katılımcılar hem sunumları dinlediler hem de kendi alanlarındaki çalışmalarının saha gözlemlerini paylaştılar.

Toplantıda bir araya gelen Acil ve Afet Durumlarında Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Çalışma Grubu, bir ülkede, acil ve afet durumlarına etkili cevap ve önceden hazırlıklı olmayı amaçlıyor. Acil durumlarda, Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, planlanması, yürütülmesi, izleme & değerlendirilmesi, sunulmasını mümkün kılmak için bir araya gelmiş bir grup çalışmasıdır.

Acil ve afet durumlarında (kriz vurduğu anda) ya da öncesindeki hazırlık aşamasında, Çalışma Grubu içinde çalışacak olan kişilerin rolleri ve sorumlulukları hakkında fikir birliğine varmaktır.