Buradasınız

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından içeriği geliştirilen ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM) yürütücü ortaklarıyla sığınmacı kadınlara yönelik olarak organize edilen “Çocuk Yaşta Evlilikler Paneli,” 20 Eylül 2017’de İzmir’de yapıldı. Türkiye’de sığınmacı olarak yaşayan ailelerde de sıklıkla rastlanan ve çocuk yaştakilere yönelik bir insan hakları ihlali olan çocuk yaşta evlilik konusuna dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için düzenlenen panelde Çocuk Yaşta Evliliklerin Fiziksel, Psikolojik ve Sosyal Boyutu, Türkiye'de Erken Yaşta Evliliklerde Hukuki Durum ve Yükümlülükler ve İslam Hukukunda Çocuk Yaşta Evlilik Sorunu konularında sunumlar yapıldı.

Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım (ECHO) ve Japon Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)  yürütücü ortaklıklarıyla organize edilen “Çocuk Yaşta Evlilikler Paneli”nin İzmir’deki paneline yaklaşık 200 sığınmacı kadın katılım gösterdi.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) İnsani Yardım Programı, Bölge Program Müdürü Duygu Arığ, İzmir’deki panelin açılış konuşmasında “Çocuk yaşta evlilikler bir insan hakları ihlalidir ve tüm insan hakları ihlalleri arasında en can acıtıcı, en yaralayıcı olanlardan biridir. Çocuk yaşta evlilikler hem kız hem de erkek çocukları etkilese de kız çocuklar bu konudan daha fazla olumsuz etkilenmekte ve doğrudan sağlıkları tehdit altında kalmaktadır. Özellikle maddi sıkıntılar ve insani kriz durumları aileleri çocuklarının yararına davrandığı yanılsamasına itebilir. Ancak çocuk yaşta evlilikler bunun tam da tersine sebep olmakta, sağlıklı ve üretken hayatların önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Çocuk yaşta evliliklerin önüne geçmek için kamu, toplum liderleri ve tabii ki sivil toplum kuruluşlarıya beraber hareket etmelidir. Bu amaçla Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, kamu ve sivil toplum ortakları ile kız çocuklarının insan haklarını korumak için çalışmakta, çocuk yaşta evlilikleri önlemek amacıyla politika ve programların ve de yasaların geliştirilmesine destek vermektedir” dedi.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği’nden (ASAM) Nilay Akkurt açılış konuşmasında “Çocuk yaşta evlenenler, özellikle cinsel sağlık konularında yüzleri kızarmadan konuşmakta zorluk çekiyolar. ASAM olarak bizler önce bu çocukların tespit edilmesi üzerinde çalışıyoruz. Çocuk yaşta evlenenler, aile içi şiddet görebiliyor, maddi zorluklar çekebiliyor ve depresyon belirtileri gösterebiliyorlar” dedi.

Panel konuşmacılarından Av. Sinan Yolalan, Türkiye'de Erken Yaşta Evliliklerde Hukuki Durum ve Yükümlülükler başlıklı sunumunda, “Erken yaşta evlilik, taraflardan birinin (veya her ikisinin de) çocuk olduğu resmi olan ve olmayan evliliktir. Bu durum toplumsal cinsiyete dayalı şidddetin bir türüdür. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre ‘Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’” vurgusunu yaptı.

Celal Bayar Üniversitesi, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç Dr. Hasan Kandemir, panel oturumunda Çocuk Yaşta Evliliğin Psikolojik ve Sosyal Sonuçları başlıklı konuşmasında, “Çocuk yaşta yapılan evliliklerde, bebek sahibi olma oranları çok daha yüksek. Sağlıklı ruhsal gelişim için, bebeklik dönemde alınan bakımın, anne ile kurulan ilişkinin çok önemli olduğunu görüyoruz. Psikiyatride de artık tüm çalışmalar anne-çocuk arasındaki bu yoğun ilişki dönemine odaklanmış durumda. Çocuk yaşta evliliklerde sağlıklı bir aile ortamının yaratılması mümkün olmuyor. Çocuk yaşta yapılan evliliklerde depresyonların ve boşanma oranlarının görülme olasılığı daha fazla” bilgilerini paylaştı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), yürütücü ortakları ve farklı uluslararası donörlerden aldığı finansal destekle, erkek ve kadınlara yönelik olarak içeriği geliştirilen 30’dan fazla Çocuk Yaşta Evlilikler Panellerini, Türkiye’nin birçok farklı ilinde düzenlemeye devam edecek.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri

Dünyada üç kadından birisi 18 yaşından önce evlenmektedir. Çocuk yaşta evlilikler konusunda gerekli ve etkin çalışma yürütülmezse, 2050 yılı itibarıyle çocuk yaşta evlenmiş kadın sayısının 1.2 milyara ulaşması beklenmektedir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Ofisi, 2011 yılından bugüne, İnsani Yardım Programı çerçevesinde kadın sağlığı ve kadına yönelik şiddet konularında kapasite geliştirme, hizmet sunumu, üreme sağlığı ve hijyen malzemeleri sağlamaktadır.

Bu kapsamda, çeşitli kuruluşlarla işbirliği halinde Kadın ve Kız Çocuklar için Güvenli Alanlar (Kadın Sağlığı Danışma Merkezleri) oluşturulmaya başlanmıştır. 2017 yılında çeşitli illerde Avrupa Komisyonu İnsani Yardım ve Sivil Koruma Birimi (ECHO), Amerikan Hükümeti, İsveç Hükümeti ve Japon Hükümeti desteği ile kurulan merkezlerde öncelikli olarak sığınmacı kadın ve genç kızlara üreme sağlığı ve cinsel sağlık, cinsiyet temelli şiddet, psiko-sosyal destek, güçlenme ve malzeme dağıtımı konularında faaliyet gösterilmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1969 yılında kuruldu ve dünya çapında nüfus konusunda uluslararası finansmana sahip en büyük yardım kaynağı olan UNFPA, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen politikalar ve stratejiler oluşturulması konularında 150’yi aşkın ülkede faaliyet göstermektedir. Çalışmalarına proje temelli olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), 1971 yılından bugüne Türkiye’de; üreme sağlığı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi; kalkınmayla ilgili verilerin toplanması, kullanımı ve yaygınlaştırılmasının artırılması, ve insani yardım konularında çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede ilk Ülke Programı 1988 yılından 1992’ye kadar sürmüş, şu anda ise Altıncı Ülke Programı (2016-2020) yürütülmektedir.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin içindeki potansiyelini ortaya çıkarabildiği bir dünya için çalışır. UNFPA, bu hedefe ulaşabilmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nden (SDG) özellikle 4 tanesine yoğunlaşmıştır; SDG 3:Sağlıklı Bireyler, SDG 4: Nitelikli Eğitim, SDG 5: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve son olarak SDG 17: Hedefler için Ortaklıklar

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Sosyal Medya Hesapları: 

Facebook: UNFPA.Turkey  Twitter: UNFPATurkey  Instagram: unfpa_turkey  YouTube: UNFPATurkey