Buradasınız

Hakkımızda

UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, her gebeliğin istenilen gebelik olduğu, her doğumun güvenli gerçekleştiği ve her gencin potansiyelinin tamamını kullanabildiği bir dünyaya ulaşmak amacında programlar yürüten Birleşmiş Milletler’in öncü temsilciliğidir. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, kadınların ve gençlerin sağlıklı ve verimli yaşamlar sürdürebilmeleri için imkanları artırmak konusunda çalışmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu çalışmalarına 1969 yılında başlamış ve 1971 yılından beri de Türk hükümetiyle birlikte çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarına proje bazlı olarak başlayan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, ilk çok yıllık Ülke Programını, 1988-1992 yılları arasında gerçekleştirmiştir. Şu anda ise, 7. Ülke Programı (2021-2025) yürütülmektedir.

40 yıldan uzun bir süredir, Türkiye’deki Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu devlet kurumları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve üniversitelerle işbirliği içinde aşağıdaki konularda çalışmalar yürütmektedir:

- Anne ve çocuk sağlığının teşvik edilmesi

- Üreme sağlığı ve haklarının iyileştirilmesi

- Gençlerin potansiyellerinin tamamını kullanabilecek şekilde güçlendirilmeleri

- Cinsiyet eşitliğin sağlanması

- Kadınlara yönelik şiddetle mücadele edilmesi

- Kalkınma alanında veri toplanması, kullanımı ve paylaşımının geliştirilmesi

 

2011’den bu yana, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Türkiye’de üreme sağlığının teşviki ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı insani yardım çalışmalarına da destek vermektedir.

UNFPA’in genel amaçları ile bağlantılı şekilde, 7. Ülke Programı (2021-2025) özellikle şu alanlara yoğunlaşmaktadır: 

- Cinsel sağlık ve üreme sağlığı

  Karşılanmamış aile planlaması ihtiyacı

  Modern gebelik önleyici yöntem kullanımı

  Anne ölümleri

- Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların güçlendirilmesi

  Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik toplum cinsiyete dayalı şiddet

  Çocuk yaşta, erken ve zorla evlililker

- Nüfus dinamikleri

 

7. Ülke Programı, UNFPA küresel stratejik planının dönüştürücü sonuçlarına aşağıdakilerin azaltılmasını destekleyerek katkıda bulunur:

(a) Anne sağlığı riskleri

(b) Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar (CYBE’ler) ve planlanmayan gebelikler

(c) En kırılgan grupların karşılaştığı eşitsizlikler ve şiddet ki bu yolla Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) 3 (sağlık), 4 eğitim, 5 (cinsiyet), 10 (eşitsizlikler) ve 17'nin (ortaklıklar ve veriler) gerçekleştirilmesini de destekler

 

7. Ülke Programı, Eylem On Yılı'na uygun olarak, gençlik, sivil toplum, medya, özel sektör, akademi ve diğer paydaşlar dahil olmak üzere politikalara, bütçelere, kurumlara ve düzenleyici çerçevelere gerekli geçişlerin yapılmasını da içerir.

 

UNFPA’in 7. Ülke Programı’nın tamamını buradan görüntüleyebilirsiniz.