Buradasınız

Erkeklere ve Ergenlik Çağındaki Oğlan Çocuklara Yönelik Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Küresel Hizmet Paketi, erkeklerin ve ergenlik çağındaki oğlan çocukların belirli ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmetlerin çeşitliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla cinsel sağlık ve üreme sağlığı (CSÜS) hizmet sunucularını desteklemek üzere geliştirildi. Bu paket, bu tür hizmetlerin özellikle klinik ve klinik olmayan bağlamlarla bütünleştirilmiş şekilde sunulmasına odaklanmakta ve toplumsal cinsiyet açısından dönüştürücü bir yaklaşım izliyor. Paket, tüm çeşitlilikleriyle erkekleri ve ergenlik çağındaki oğlan çocukları kapsarken CSÜS’e olumlu bir yaklaşım benimsemektedir. CSÜS’ü sadece hastalığın bulunmaması durumu olarak değil, kişinin toplumsal cinsiyeti, bedensel cinsiyeti ve cinselliğinin olumlu ifadesi olarak görüyor.

Erkeklerin gebeliği önleyici yöntemler, HIV ve diğer cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların (CYBE) önlenmesi ve tedavisi, cinsel işlev bozukluğu, kısırlık ve erkek kanserleri gibi hususlarda önemli CSÜS ihtiyaçları söz konusudur. Ancak bu CSÜS ihtiyaçları, hizmetin mevcut olmaması, erkekler arasında sağlık arama davranışının çok gelişmiş olmaması, CSÜS tesislerinin genellikle “erkek-dostu alanlar” olarak görülmemesi ve CSÜS alanında erkeklere ve ergenlik çağındaki oğlan çocuklara yönelik klinik ve önleyici hizmet sunma konusunda üzerinde anlaşmaya varılmış standartların bulunmaması gibi faktörlerin bir araya gelmesi nedeniyle çoğu zaman karşılanamıyor.