Buradasınız

Ankara, Türkiye -  UNFPA Türkiye, 2022 Dünya Nüfus Günü 2022 kapsamında, “8 milyar günü”nü açıklamanın yanı sıra, bu dönüm noktasına ulaşmanın hem bir kutlama vesilesi hem de insanlığın karşılaştığı zorluklara çözüm bulması için bir çağrı niteliğinde olduğuna dikkat çekti. 

Bu amaçla, 8 milyarlık bir dünyanın insanlar ve gezegen için ne anlama geldiğini ve ülkelerin Küresel Amaçlar’a ulaşmak için 8 yıl kalmışken, nüfus artışının olası olumsuz etkilerini nasıl azaltabileceğini ve demografik değişim ile gelen fırsatlardan nasıl yararlanabileceğini konuşmak üzere Almanya Federal Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile ortak bir etkinlik düzenlendi.

Başarılı televizyoncu ve gazeteci Afşin Yurdakul’un moderatörlüğünde düzenlenen ortak etkinlik; kamu, büyükelçilikler, uluslararası kuruluşlar, akademi ve basın dünyasından önemli konukların katılımı ile gerçekleştirildi.

Etkinliğin moderatörü Afşin Yurdakul
Etkinliğin moderatörü Afşin Yurdakul

Büyükelçiliğin bahçesinde gerçekleşen etkinlik, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, Dışişleri Bakanlığı, Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Rauf Denktaş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Cem Uraldı’nın açılış konuşmaları ile başladı. 


Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz açılış konuşmasını yapıyor.

Açılış konuşmalarında, nüfus değişiminin ortaya çıkardığı endişelere ve doğurduğu fırsatlara ilişkin mesajlar verildi. Ortak vurgu ise; “Odağımız, nüfus sayıları değil insanlar, ve herkes için haklara ve fırsatlara daha fazla ve eşit erişim olmalı” oldu.

Schulz, “Demografik zorluklar için politika oluştururken, bilim ve bilimsel kanıtlar üzerine bir tartışma yaratılmalı, istatistikleri dikkatle takip etmeli ve nüfus sayısına değil insanlara odaklanmalıyız” derken; Mohtashami, “Nüfus sayısını oluşturan her rakam bir bireyi temsil ediyor. Bu bireyin hakları, söylemlerimizin merkezinde olmalı. Bu nedenle sayılar yerine insanlara, herkes için eşit haklara ve fırsatlara odaklanmalıyız” şeklinde konuştu.


UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami açılış konuşmasını yapıyor.

Açılış konuşmalarının ardından, UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi, oyuncu Hazal Kaya etkinliğe canlı video bağlantısı ile katıldı. Kaya, “8 milyar insanın 8 milyar umut ışığına dönüşebilmesi için empati ve hoşgörü ile birlikte yaşamayı öğrenmek zorundayız” mesajını verdi.


UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi Hazal Kaya'nın canlı bağlantısı

Son olarak, akademi, sivil toplum ve gençlik ve aktivizm bakış açılarını birleştirerek, demografik dayanıklılık kavramını daha derin bir biçimde tartışabilmek adına; Hacettepe Üniversitesi Nüfus Çalışmaları Enstitüsü'nden Prof. Dr. Banu Ergöçmen, INGEV Başkanı Vural Çakır ve BM Küresel Amaçlar Genç Lideri İlayda Eskitaşçıoğlu’nun katılımı ile bir panel düzenlendi.


Etkinlik sonunda düzenlenen Demografik Dayanıklılık Paneli. (Soldan sağa; Afşin Yurdakul, Prof. Dr. Banu Ergöçmen, Vural Çakır, İlayda Eskitaşçıoğlu)

Prof. Dr. Ergöçmen; “Küresel doğurganlığın 2050 yılına kadar her kadın için 2,1 seviyesine kadar düşmesi bekleniyor. Geçmişte ana kaygı nüfus artışı iken, bugünün kaygısı düşük doğurganlık” diye konuştu. Çakır ise, gelir eşitsizliğini vurgulayarak; “Dünya nüfusunun %1’i üretilen tüm gelirin %82’sine erişebiliyorken, 7 milyar 900 milyon kişi ise geriye kalan %18 ile hayatlarını sürdürmeye çalışıyor” mesajını verdi. Panelde gençlik ve aktivizm bakış açısını temsil eden Eskitaşçıoğlu ise jenerasyonunun yaşadığı duygusal iniş çıkışlara değindi: “Gençler artan nüfustan dolayı kaygılı veya öfkeli değil, kaygılı olduğumuz nokta dünya liderlerinin harekete geçmekte çok yavaş kalması” ifadelerini kullandı.

Etkinlik boyunca vurgulandığı gibi, her birey adil, müreffeh ve sürdürülebilir bir dünyadan faydalanmayı hak ediyor. Saymaya devam etmeliyiz fakat sayıların ötesine bakmalıyız. Çünkü çözüm daha çok veya daha az insan değil, herkesin hak ve fırsatlara eşit erişiminin artırılması. Bunu başarabilmek için de herkesin gerçekten sayıldığından emin olmalıyız. Bu nedenle, UNFPA tüm ülkeleri merkezinde cinsel sağlık ve üreme sağlığı olan insan odaklı nüfus politikaları üreterek eyleme geçmeye çağırıyor.

 

 

Etkinliğin canlı yayını