Buradasınız

15 Kasım'da dünya nüfusu 8 milyara ulaşacak ve  dünya için önemli bir dönüm noktasına işaret edecek. Bu büyümenin çoğunu sağlayan Asya ve Afrika’nın 2037'de bir sonraki milyarı yönlendirmesi bekleniyor, ancak Avrupa'nın katkısı, azalan nüfus nedeniyle negatif olacak. 8 milyara en büyük katkıyı (177 milyon)  yapmış olan ve 2023’e kadar dünyanın en kalabalık nüfusu haline gelecek olan Hindistan, 8 milyara en büyük ikinci katkıyı yapan (73 milyon) ve bir sonraki milyara katkısı negatif olacak Çin'i geride bırakacak.

Gezegen böyle bir sayıyı sürdürebilir mi?

Bu, dünya her 1 milyar daha çentik attığında sorulan bir soru. (Dünya nüfusu 2011'de 7 milyara ulaştı ve 2080'lerde 2100'e kadar 10,4 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor.)

1960'larda aşırı nüfus endişeleri üzerine hararetli el sıkışmalarının ortasında bile, tarih cevabın evet olduğunu göstermiştir. Dünya nüfus artış hızı 1970'lerden bu yana düşüyor ve 2020'de ilk kez yüzde 1'in altına düştü. 

Dünya Nüfus Beklentileri 2022: Sonuç Özeti'ne göre, “küresel nüfusun üçte ikisi yaşam boyu doğurganlığın kadın başına 2,1 doğumun altında olduğu; yani kabaca düşük ölüm oranına sahip bir nüfus için uzun vadede sıfır büyüme anlamına gelen bir ülkede ya da bölgede yaşıyor. 61 ülke veya bölgenin nüfusunun, sürekli düşük doğurganlık seviyeleri ve bazı durumlarda yüksek göç oranları nedeniyle 2022 ile 2050 arasında yüzde 1 veya daha fazla azalması bekleniyor… 2050 yılına kadar küresel nüfusta öngörülen artışın yarısından fazlası sekiz ülkede yoğunlaşacak: Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti. Sahra altı Afrika ülkelerinin 2050 yılına kadar beklenen artışın yarısından fazlasına katkıda bulunması bekleniyor.”

Alt-orta gelirli ve düşük gelirli ülkeler 8 milyarın çoğuna katkıda bulunurken, nüfusları önümüzdeki yıllarda uluslararası göç tarafından yönlendirilecek olan üst-orta gelirli ve yüksek gelirli ülkeler ise yaklaşık 250 milyon katkıda bulundu. COVID-19, bazı ülkelerde doğumlarda azalmaya yol açarken bazı ülkeleri çok daha az etkiledi ve uluslararası göçü de azalttı.

9 milyara bakıldığında ise, 920 milyonu alt-orta gelirli ve düşük gelirli ülkelerde yaşarken, 400 milyondan fazlası 65 yaş ve üstü, 150 milyonu ise 15-29 yaşlarında olacak ve 14 yaş ve altı çocuk nüfusu azalacak ve büyümeye olumsuz katkıda bulunacak. 

Görevimiz var olmaktan daha fazlasını yapmak olsun - gelişmeye cesaret edelim.

Ve sadece doğum koşulları şansa bağlı olan ayrıcalıklı bir azınlık değil, yoğun bir şehir merkezindeki yaşayan bir bireyden, dünyanın en uzak köşesindeki kişiye, yaşlıdan gence, zenginden fakire, engelli ve engelsiz, tüm toplumsal cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimlerle; herkes. 

8'i yan çevirdiğinizde sonsuzluk sembolünü görebilirsiniz; 8 milyarlık bir dünya, sonsuz olasılıklar dünyası anlamına gelebilir; eğer birey, hayatıyla ilgili  birçok farklı yol izleyebilecek fırsatlara erişebilirse. 

8 milyarın alabileceği sınırsız yolları hayal edin.

Bu potansiyeli dünyanın en acil sorunlarıyla – iklim değişikliği, çatışma, şiddet, yerinden edilme (dünya çapında 100 milyon kişi yerinden edildi) ve ayrımcılıkla – mücadelede kullanmak için herkesin temel insan haklarına sahip olması gerekir. Buna bedensel özerklik, bedenlerimiz, yaşamlarımız ve geleceklerimiz hakkında karar verme özgürlüğü de dahildir. Pek çok kişi bu en temel haklardan mahrum bırakılıyor. Sayılar, düşük veya yüksek nüfus rakamlarını manipüle etme gibi amaçlarla üreme haklarını ihlal etmek için bir silah olarak kullanılmamalı.

Haklar ve seçim şansı olmadığında sağlığımız zarar görür, onurumuz dağılır, potansiyelimizi gerçekleştiremeyiz, yapabileceğimiz katkıları asla yapamayız, hayatlarımız küçülür. Bu senaryoyu milyarlarla çarpın. Bu yüzden herkes için engelleri kaldırın ve yolları açın. Dünya kimseyi geride tutarak ilerleyemez. İmkan ve fırsat bir ayrıcalık olmamalıdır.

Sayılara odaklanıyoruz çünkü sayılar önemli, böylece hükümetler ve toplumlar altyapı geliştirebilir ve halkını doğru bir şekilde yansıtan ve ihtiyaçlarını karşılayan hizmetler sunabilir. (Nerede ve kaç tane okul ve hastane inşa edilmeli? Kimleri korumak için hangi sosyal güvenlik ağları kurulmalı?) Ancak, bu sayıyı oluşturan bireyler göz ardı edilmemeli. Yoğun bir şehir merkezinde yaşayan kişi düzgün bir konut alabilir mi? O ücra köşedeki kişinin kaliteli sağlık hizmetine erişimi var mı? Bu yaşlılar ve gençler kazançlı bir iş bulabilir veya eğitim alabilirler mi? Kırılgan ve marjinal grupların diğerleriyle aynı fırsatlara erişimleri var mı? Eşitliğe değer veren ve insanlarına yatırım yapan toplumlar, gelişmeye cesaret etmeyi kabul ederler- ve gelişeceklerdir. 

Sonsuzluk kavramını ilk düşünen kişi olarak kabul edilen Yunan matematikçi Arşimet, “Bana duracak bir yer verin, dünyayı yerinden oynatayım” demişti. Fizikten bahsediyordu, ancak bu dünyada hak ettiği yere gelebilen bir bireyin dünyayı değiştirmek için neler yapabileceğinin sınırlarını öngörmek bile mümkün değil.