You are here

21/06/2022

Amuran 23 yaşında, 2 çocuğu var, Urfa'da yaşıyor.
Tanıştığımızda hem kendisi hem de karnındaki bebeği hayati risk altındaydı. ABD Hükümeti'nin finansal desteği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile verdiğimiz sağlık ve koruma desteği sonrası daha güvende hissediyor.

21/06/2022

Amuran is 23 and has 2 children.
When we met her, both she and her unborn baby were at life-threatening risk. She feels more secure now after our health and protection assistance with the financial support of the US Government and in cooperation with Şanlıurfa Metropolitan Municipality.

20/06/2022

“Bir gün hepimiz mülteci olabiliriz.”

“Zorunlu göç dünyanın en büyük yaralarından biri.”

İyi Niyet Elçilerimiz sevgili Edis Görgülü, Hazal Kaya ve Songül Öden'in desteğiyle kimseyi geride bırakmama amacıyla herkes için eşit, sağlıklı ve güvenli bir dünya için çalışıyoruz

20/06/2022

"We may all become refugees one day."

"Forced migration is one of the world's biggest problems."

With the support of our dear Honorary Ambassadors Edis Görgülü, Hazal Kaya and Songül Öden we work for an equal, healthy and safe world for all with the aim of leaving no one behind.

19/06/2022

Ceylan ailesinin dört üyesi de görme engeliyle yaşıyor. Hayatları kolay değil ama bütün zorluklara karşın, engelli olmak, sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmelerine engel değil. Anahtar; eşit görev paylaşımı.

Bu Babalar Günü’nde Ceylan ailesinin bir gününe birlikte tanık oluyoruz!

19/06/2022

The Ceylan family lives with visual impairment. It is not very easy, yet despite all the difficulties, their disabilities are no barrier to a healthy and happy life. The key is an equal division of tasks.

On this Father's Day, we witness the Ceylan family’s daily routine together!

14/03/2021

Çoğunluğu üniversite mezunu beyaz yakalı her 4 kadından 3’ü en az bir kez şiddetin bir türüne maruz kalıyor. Toplumsal cinsiyete dayalı şiddete son verebilmek için Sabancı Üniversitesi & Sabancı Vakfı ve TÜSİAD ile yürüttüğümüz “İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı” projesi kapsamında 90’a yakın şirketle iş birliği içinde çalışıyoruz. Cola-Cola İçecek de o şirketlerden biri. Bakın neler yapıyorlar?

14/03/2021

3 out of every 4 white-collar women have been subjected to some form of violence at least once. We run “Business Against Domestic Violence” Project together with Sabancı University, Sabancı Foundation and TÜSİAD to end gender-based violence in partnership with about 90 companies. Coca-Cola CCI is one of them. Check out what they have achieved.

19/08/2021

Bugün 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü! İklim krizi aynı zamanda ortak geleceğimizi tehdit eden bir insani yardım krizi. İklim krizi ile mücadelemizde kimseyi geride bırakamayız. İklim eylemi, en kırılgan gruplara yönelik desteği önceliklendirmeli. İnsani yardım çalışanları da, hayat kurtaran görevlerine devam edebilmeleri için mutlaka korunmalı. Onlar hedef değiller! Daha geç olmadan, #İnsanlıkYarışı’nda bize katılın! Neden mi? Sahadaki insani yardım çalışanlarımıza kulak verin.

19/08/2021

Today is August 19, World Humanitarian Day! The climate crisis is a humanitarian crisis threatening our shared future. In the race against the climate crisis, we can’t leave anyone behind. Global climate action must prioritize support to the most vulnerable. Humanitarian workers must also be protected so they can continue their life-saving work. They are not a target! Before not too late, join us in #TheHumanRace! Hear out our humanitarian field workers to see why:

Pages