Buradasınız

06/06/2022

UNFPA has a very bold and ambitious new strategic plan. It calls for us to work faster and to push further to transform the lives of women and girls The “what” of UNFPA hasn’t changed. We are still aiming to achieve the three transformative results by 2030. But what is new is that we are doing things differently. See how?

06/06/2022

UNFPA'in çok cesur ve iddialı yeni bir stratejik planı var. Daha hızlı çalışmamızı ve kadınların ve kız çocuklarının hayatlarını dönüştürmek için daha fazla ilerlememizi istiyor. UNFPA'in yaptığı şey değişmedi. Hala 2030 yılına kadar üç dönüştürücü sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Ama yeni olan şu ki, işleri artık farklı yapıyoruz. Bakın nasıl?

30/05/2022

Our Honorary Ambassador dear Hazal Kaya visited our Ankara office and 2 project center.

In her first field visit as UNFPA Honorary Ambassador, Hazal Kaya visited the centers of the project for refugees with disabilities, met with refugee women, children and young people. She listened to their needs, the support they received from our centers and their dreams. She gave the message; “You are not alone”.

30/05/2022

İyi Niyet Elçimiz Hazal Kaya Ankara ofisimizi ve 2 proje merkezimizi ziyaret etti.

Hazal Kaya, UNFPA iyi niyet elçisi olarak ilk saha ziyaretinde, genç mültecilere yönelik projemizin merkezlerini ziyaret etti; mülteci kadınlarla, çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi. İhtiyaçlarını, merkezlerimizden aldıkları destekleri ve hayallerini dinledi. “Yalnız değilsiniz” mesajı verdi.

06/04/2022

#BiliyorMuydunuz: Tüm gebeliklerin neredeyse yarısı seçimle gerçekleşmiyor.

Yani, bir kadının hayatını en çok değiştiren üreme seçimi —hamile kalıp kalmamak— milyonlarca kadın için aslında bir seçim değil.

Neden mi? Yanıtı UNFPA'in 2022 Dünya Nüfus Raporu’nda!

06/04/2022

#DidYouKnow: Nearly half of all pregnancies are not by choice?

The most life-altering reproductive choice of a woman —whether or not to become pregnant— is no choice at all for millions of women.

Why? The answer is in UNFPA's 2022 State of World Population Report!

07/02/2022

Kina Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen milyonlarca mülteciden sadece biri.

Ailesiyle birlikte Konya'da yaşayan Kina'nın hayatı, yolunun UNFPA Türkiye'nin mobil hizmet birimiyle kesişmesiyle değişti.

Bakın, neler oldu. Hikayesini ondan dinleyin! 

07/02/2022

Kina is one of millions of refugees who escaped from the war in Syria and took shelter in Turkey.

She lives in Konya with her family. Her life has changed after she crossed paths with UNFPA Turkey's mobile service units.

See what happened next!

07/02/2022

UNFPA Türkiye tarafından BM Çok Ortaklı Güven Fonu tarafından finanse edilen COVID-19 Projesi ile bugüne kadar 15 binden fazla kişiye ulaştık.

Proje kapsamında faaliyet gösteren mobil sağlık hizmet birimleri en kırılgan grupların tarama, tedavi, aşı ve diğer hizmetlere erişimini artırmak için çalışıyor. Kadın ve üreme sağlığı, yenidoğan sağlığı gibi konularda özelleşmiş COVID-19 ihtiyaçlarının karşılanması için risk iletişimi ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülüyor. Mobil hizmet birimleri tarafından farkındalık çalışmaları kapsamında dağıtılan COVID-19'dan korunma, hijyen, doğum, emzirme, doğum öncesi bakım, doğum sonrası bakım ve yenidoğan bakımı, gebelikte beslenme ve yenidoğan beslenmesi, kadına yönelik şiddet, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve gebelik önleyici yöntemler konulu broşürler ile halk sağlığı çok yönlü olarak destekleniyor.

Tüm bu hizmetlerle, projede COVID-19’la mücadelede de kimsenin geride bırakılmaması amaçlanıyor.

Daha fazla bilgi için haberimize göz atın

07/02/2022

Implemented by UNFPA Turkey with the financial support of the UN Multi Partner Trust Fund, COVID-19 Projec has reached over 15,000 people so far.

In scope of the project, mobile health service units support the vulnerable groups in terms of providing COVID-19 prevention and response services including vaccination. Furthermore, risk communication and awareness-raising services for sexual and reproductive health, prevention of GBV and fulfillment of specialized COVID-19 needs have also been provided. To support community health in this respect, mobile service units distribute informative brochures regarding COVID-19 protection, hygiene, birth, breastfeeding, prenatal, postnatal and newborn care, nutrition during pregnancy, infant feeding, violence against women, sexually transmitted infections and contraceptive methods.

The ultimate aim of the project is, thereby, to leave no one behind in the struggle against COVID-19.

For more information, click here

Sayfalar