Buradasınız

Türkiye'deki mültecilerin yaklaşık %75'inin kadın ve 18 yaş altı çocukların oluşturduğu, mültecilerin dörtte birinin ise üreme çağındaki kadınlardan oluştuğu belirtiliyor.  Bugün, mülteci kadınların %4'ünün de gebe olduğu tahmin ediliyor. Bu gebeliklerin %15'inde ise kadınlar yüksek sağlık riskleriyle karşı karşıya kalıyor ve sezaryen doğum, ameliyat, kan nakli ve yoğun bakım gibi üçüncü basamak bakıma ihtiyaç duyuyor.

UNFPA, acil durumlarda, kişilerin üreme ve anne sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak, özellikle de kadınların zor koşullarda güvenli bir şekilde doğum yapabilmelerini sağlamakla görevli Birleşmiş Milletler insani yardım müdahale kuruluşlarının en önemlilerinden biri olarak, bir yandan toplumsal cinsiyete dayalı şiddet (TCDŞ) ile mücadele etmek ve sonuçlarını hafifletmek bir yandan da gençlerin, gençlik ve yetişkinliğe geçiş sürecinde ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

Son 10 yıldır UNFPA, son zamanların en büyük insani krizi olan mülteci krizinin sonucunda ortaya çıkan ve her geçen gün daha da artan ihtiyacı karşılamak için çeşitli projeler yürütüyor. UNFPA Türkiye, ülkedeki krize yanıtını BM Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı - 3RP ve Bölgesel Mülteciler ve Göçmenler Müdahale Planı - RMRP çerçevesinde; Kuzey Suriye’deki krize yanıtını ise Tüm Suriye yapısına uygun olarak sürdürüyor. Üreme sağlığı ihtiyaçlarının karşılanmasını ve TCDŞ’ye yanıt vermek ve önlemek için gerekli sistemlerin yürürlükte olmasını sağlamak için, krizden etkilenen nüfuslar, toplum temelli kuruluşlar, yerel ve uluslararası STK'lar, hükümetler ve BM kuruluşları ile yakın bir şekilde çalışan UNFPA Türkiye, cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda koordinasyonu sağlamak için sağlık sektörü ile de yakın bir şekilde çalışarak ilgili TCDŞ koordinasyon mekanizmalarına destek oluyor. 

UNFPA insani yardım çalışmaları şunları kapsıyor:

Kapasite Geliştirme (Dayanıklılık): Minimum İlk Hizmet Paketi (MISP), Acil Obstetrik Bakım (Emoc), Güvenli annelik, Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet, Tecavüzün Klinik Yönetimi vb. konularda Türkiyeli ve Suriyeli hizmet sağlayıcıların kapasitesini güçlendiriyor.

Hizmet Sunumu (Müdahale): Üreme Sağlığı ve TCDŞ konusunda belirli klinik ve psiko-sosyal hizmetlere sahip birinci basamak sağlık merkezleri olarak faaliyet gösteren Kadın ve Kız Çocukları İçin Güvenli Alanlar kurarak ve ayrıca kadın ve kız çocukları için güçlendirme faaliyetleri sağlayarak mültecilere çeşitli hizmetler sağlıyor.

Ekipman ve malzemeler (Müdahale): Hijyen setleri, doğum ve üreme sağlığı kitleri sağlıyor.