Buradasınız

​​​​​

 1. Uluslararası bir kalkınma ajansı olan UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, nitelikli kuruluşları Kuzeybatı Suriye'de bütünleşik Cinsiyete Dayalı Şiddet (bundan böyle GBV olarak anılacaktır) ve Üreme Sağlığı (bundan sonra RH olarak anılacaktır) hizmetleriyle ilgili teklif sunmaya davet etmektedir. Teklif çağrısının amacı, aşağıdaki 3 bölümünde özetlenen sonuçların elde edilmesini desteklemek için 2022'de UNFPA Türkiye Sınır Ötesi Projesi ile olası ortaklık için uygun kuruluşları belirlemektir.
 2. Bir teklif sunabilmeniz için lütfen aşağıdaki ekteki belgeleri dikkatlice okuyun ve doldurun:
 • Kurumsal Profil ve Program Önerisi …..………….……………..………..….......…...Ek I
 • Proje için çerçeve Matrisi…. ………………………………………………....…...…..Ek II
 • Bütçe Matrisi.……………………………………………..…………….….……….....Ek III
 • Zaman çizelgesi……………………….…………………………………………….…Ek IV
 1. Bu Teklif çağrısına katılmak isteyen kuruluşların, sunumlarını “NGO NAME - Invitation for Proposals 2022” konulu bir e-posta ile göndermeleri rica olunur. Başvuru, UNFPA Türkiye Sınır Ötesi e-posta gelen kutusuna ulaşacaktır: tur-bids-gzt@unfpa.org. Gönderi için son tarih: 24 Ekim 2021 (Türkiye saati).
 2. Teklif, UNFPA tarafından 25 Ekim 2021 tarihinde 10:00 ile 3:00 (Türkiye yerel saati) arasında açılacaktır.
 3. Belirtilen tarih ve saatten sonra gelen teklifler ve tur-bids-gzt@unfpa.org dışındaki herhangi bir e-posta adresine gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
 4. Teklifler İngilizce olarak gönderilmelidir.
 5. Başvurudan önce Working with UNFPA: Key information for UNFPA Implementing Partners on completing the Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) Assessment dokümanına göz atabilirsiniz.
 6. UNFPA, sonraki aşamalar için değerlendirilip değerlendirilmediğini başvuran kuruluşlara bildirecektir.
 7. Ekli belgelerle ilgili her türlü soru, en geç 17 Ekim 2021 saat 16:00'ya (Türkiye yerel saati ile) kadar aşağıdaki UNFPA personeline yazılı olarak iletilecektir.
 • Teknik detaylarla ilgili sorularınız için Bumin Akar’a akar@unfpa.org e-mail adresinden ulaşabilirsiniz.. UNFPA, tekliflerin sunulması için son tarihten önce iade e-postası ile yanıt verecektir. Teklifinizi bu kişiye göndermeyin, aksi takdirde teklifiniz değerlendirmeye alınmayacaktır.

10.   Bu mektup hiçbir şekilde kuruluşunuzla sözleşme yapma teklifi olarak yorumlanamaz.