Buradasınız

Uluslararası bir kalkınma ajansı olan Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, UNFPA, nitelikli kurumları UNFPA Türkiye 7. Ülke Programı kapsamında teklif sunmaya davet ediyor.

Teklif çağrısının amacı, 2021-2025 yılları arasında uygulanacak 7. Ülke Programı'nın 1.3. bölümünde belirtilen sonuçlara ulaşılmasını desteklemek için UNFPA Türkiye ile olası ortaklıklar için uygun sivil toplum kuruluşlarını belirlemektir.

Bu teklif çağrısına katılmak isteyen kurumların başvuru formlarını e-posta veya posta yoluyla, "Teklifler için STK'lara Çağrı" ibaresi ile en geç 07 Haziran 2021 tarihine kadar şu adrese göndermeleri gerekmektedir: unfpa.turkey.grant@unfpa.org.  

Son başvuru tarihinden sonra ulaşan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular İngilizce veya Türkçe yapılmalıdır.

Hibe başvurusu için maksimum tutar 30.000 $'dır.

Ek bilgi talepleri, son başvuru tarihinden en geç 1 hafta öncesine kadar yazılı olarak cakmur@unfpa.org adresine gönderilmelidir.

UNFPA, başvurularını son teslim tarihinden önce göndermiş olan STK'ların sorularına veya açıklama taleplerine yanıt verecektir. Başvuran kurumlar sonraki aşamaya geçip geçmedikleri hakkında da bilgilendirilecektir.