Buradasınız

"Aile planlaması bir insan hakkıdır"
Dr. Natalia Kanem, UNFPA İcra Direktörü
UNFPA, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu
11 Temmuz 2018
 
Elli yıl önce 13 Mayıs 1968 tarihinde, Birleşmiş Milletler Uluslararası İnsan Hakları Konferansı’nda dünya “Çocukların sayısı ve dünyaya getirilme zamanını özgürce ve sorumluluk sahibi bir şekilde belirlemenin ebeveynlerin temel bir insan hakkı olduğunu” beyan etmiştir.
 
Aile planlaması sadece bir insan hakları meselesi olmayıp kadınların güçlendirilmesi, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinin temelini oluşturmaktadır.
 
Ancak, gelişmekte olan bölgelerde, 214 milyon kadın halen bilgi veya hizmetlerin eksikliğinden ebeveynler veya yaşadıkları toplumlarından destek sağlanamamasına kadar uzanan nedenlerle güvenli ve etkili aile planlaması yöntemlerine erişememektedir.
 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, gelişmekte olan ülkelerde her türlü modern doğum kontrol yöntemlerinin güvenilir bir şekilde erişilebilmesini sağlayarak, ulusal sağlık sistemlerini güçlendirerek ve cinsiyet eşitliğini teşvik ederek aile planlamasını desteklemektedir.
 
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, ülkelerin bireylerin ve özellikle kadınların bir aile planlama hakkını savunma gayretlerinin sürdürülmesini tamamen taahhüt etmektedir. Biz de 2030 yılı itibariyle gelişmekte olan ülkelerde karşılanmamış tüm gönüllü aile planlaması gereksinimini ortadan kaldırmaya gayret ediyoruz. Ancak, bunu tek başımıza gerçekleştiremeyiz. Hükümetler, parlamento üyeleri, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bunun gerçekleşmesini sağlayacak güçlerini birleştirmelidir. Başlangıç olarak, gelişmiş ülkeler yılda kişi başına 20 sent gibi yok denecek kadar az olan küresel aile planlaması finansman açığını kapatabilir. Aileler, toplumlar ve uluslar açısından beklenen kazanımlar dikkate alındığında, bu dünyanın geleceği için stratejik ve başarılabilir bir yatırım olacaktır.
 
11 Temmuz Dünya Nüfus Günü’nde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, hükümetlere 1994 Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde anlaşmaya varıldığı üzere, aile planlaması hizmetleri ve bilgilendirmesi de dahil cinsel sağlık ve üreme sağlığı bakımı ve üreme haklarına evrensel anlamda ulaşmayı sağlama taahhütlerini gerçekleştirme çağrısı yapmaktadır. Bugün aile planlamasına yapılan yatırımlar gelecek nesillerde milyonlarca kadının sağlık ve refahına yapılan yatırımlardır.