You are here

24/02/2022

Türkiye nüfusunun yüzde 15’inden fazlasını gençler oluşturuyor. Türkiye’de yaşayan mültecilerinse yüzde 45’inden fazlası genç nüfusun bir parçası. Betül o gençlerin biri sadece. UNFPA, Türkiye genelindeki 4 Gençlik Merkezi ile, Türkiyeli ve mülteci gençlere sağlık ve koruma hizmetleri sağlıyor, gençleri güçlendiriyor, sosyal uyumlarını artırıyor. Bakın nasıl?  

Finansal desteği için Japonya'ya, iş birliği için Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği'ne teşekkürler.

24/02/2022

Over 15% of Turkey's population and 45% of refugees living in Turkey are young people. Betül is just one of them. UNFPA provides health and protection services to young people from the refugee and host communities via its 4 Youth Centers, empowers them and supports social cohesion. See how?  

Thanks to Japan for their financial support and SGYD their cooperation

06/06/2022

UNFPA has a very bold and ambitious new strategic plan. It calls for us to work faster and to push further to transform the lives of women and girls The “what” of UNFPA hasn’t changed. We are still aiming to achieve the three transformative results by 2030. But what is new is that we are doing things differently. See how?

06/06/2022

UNFPA'in çok cesur ve iddialı yeni bir stratejik planı var. Daha hızlı çalışmamızı ve kadınların ve kız çocuklarının hayatlarını dönüştürmek için daha fazla ilerlememizi istiyor. UNFPA'in yaptığı şey değişmedi. Hala 2030 yılına kadar üç dönüştürücü sonuca ulaşmayı hedefliyoruz. Ama yeni olan şu ki, işleri artık farklı yapıyoruz. Bakın nasıl?

30/05/2022

Our Honorary Ambassador dear Hazal Kaya visited our Ankara office and 2 project center.

In her first field visit as UNFPA Honorary Ambassador, Hazal Kaya visited the centers of the project for refugees with disabilities, met with refugee women, children and young people. She listened to their needs, the support they received from our centers and their dreams. She gave the message; “You are not alone”.

30/05/2022

İyi Niyet Elçimiz Hazal Kaya Ankara ofisimizi ve 2 proje merkezimizi ziyaret etti.

Hazal Kaya, UNFPA iyi niyet elçisi olarak ilk saha ziyaretinde, genç mültecilere yönelik projemizin merkezlerini ziyaret etti; mülteci kadınlarla, çocuklarla ve gençlerle bir araya geldi. İhtiyaçlarını, merkezlerimizden aldıkları destekleri ve hayallerini dinledi. “Yalnız değilsiniz” mesajı verdi.

06/04/2022

#BiliyorMuydunuz: Tüm gebeliklerin neredeyse yarısı seçimle gerçekleşmiyor.

Yani, bir kadının hayatını en çok değiştiren üreme seçimi —hamile kalıp kalmamak— milyonlarca kadın için aslında bir seçim değil.

Neden mi? Yanıtı UNFPA'in 2022 Dünya Nüfus Raporu’nda!

06/04/2022

#DidYouKnow: Nearly half of all pregnancies are not by choice?

The most life-altering reproductive choice of a woman —whether or not to become pregnant— is no choice at all for millions of women.

Why? The answer is in UNFPA's 2022 State of World Population Report!

07/02/2022

Kina Suriye'deki savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen milyonlarca mülteciden sadece biri.

Ailesiyle birlikte Konya'da yaşayan Kina'nın hayatı, yolunun UNFPA Türkiye'nin mobil hizmet birimiyle kesişmesiyle değişti.

Bakın, neler oldu. Hikayesini ondan dinleyin! 

07/02/2022

Kina is one of millions of refugees who escaped from the war in Syria and took shelter in Turkey.

She lives in Konya with her family. Her life has changed after she crossed paths with UNFPA Turkey's mobile service units.

See what happened next!

Pages