You are here

07/02/2022

UNFPA Türkiye tarafından BM Çok Ortaklı Güven Fonu tarafından finanse edilen COVID-19 Projesi ile bugüne kadar 15 binden fazla kişiye ulaştık.

Proje kapsamında faaliyet gösteren mobil sağlık hizmet birimleri en kırılgan grupların tarama, tedavi, aşı ve diğer hizmetlere erişimini artırmak için çalışıyor. Kadın ve üreme sağlığı, yenidoğan sağlığı gibi konularda özelleşmiş COVID-19 ihtiyaçlarının karşılanması için risk iletişimi ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülüyor. Mobil hizmet birimleri tarafından farkındalık çalışmaları kapsamında dağıtılan COVID-19'dan korunma, hijyen, doğum, emzirme, doğum öncesi bakım, doğum sonrası bakım ve yenidoğan bakımı, gebelikte beslenme ve yenidoğan beslenmesi, kadına yönelik şiddet, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar ve gebelik önleyici yöntemler konulu broşürler ile halk sağlığı çok yönlü olarak destekleniyor.

Tüm bu hizmetlerle, projede COVID-19’la mücadelede de kimsenin geride bırakılmaması amaçlanıyor.

Daha fazla bilgi için haberimize göz atın

07/02/2022

Implemented by UNFPA Turkey with the financial support of the UN Multi Partner Trust Fund, COVID-19 Projec has reached over 15,000 people so far.

In scope of the project, mobile health service units support the vulnerable groups in terms of providing COVID-19 prevention and response services including vaccination. Furthermore, risk communication and awareness-raising services for sexual and reproductive health, prevention of GBV and fulfillment of specialized COVID-19 needs have also been provided. To support community health in this respect, mobile service units distribute informative brochures regarding COVID-19 protection, hygiene, birth, breastfeeding, prenatal, postnatal and newborn care, nutrition during pregnancy, infant feeding, violence against women, sexually transmitted infections and contraceptive methods.

The ultimate aim of the project is, thereby, to leave no one behind in the struggle against COVID-19.

For more information, click here

31/01/2022

Türkiye'deki 50. yılımızı 3 Kasım’da gerçekleşen"Kelebek Etkisi" temalı büyük bir etkinlikle kutladık.

Pandemi koşulları sebebiyle tüm destekçilerimiz ve takipçilerimizle fiziksel olarak bir araya gelemesek de 50. yıl coşkumuzu bu video ile sizinle de paylaşmak istedik. 

 

31/01/2022

We celebrated our 50th year in Turkey with a big event themed Butterfly Effect on 3rd of November in Ankara.

Even though we were not be able to come together physically with all our supporters and followers due to the COVID-19 restrictions, we would like to share our 50th anniversary excitement with you through this video. 

 

 

31/01/2022

Hulud, 9 yaşında engelli bir mülteci.

Türkiye’deki en kırılgan gruplar arasında.

Hulud ve ailesi Suriye’deki savaştan kaçıp Türkiye’ye sığındı, hala zor bir hayatları var ama artık yalnız değiller.

Hulud ve ailesinin hikayesini onlardan dinleyin.

Finansal desteği için Avrupa Birliği İnsani Yardım Kurumu'na, iş birliği için SGDD-ASAM’a teşekkürler.

31/01/2022

Hulud is a 9-years-old refugee with disabilities.

She is among the most vulnerable groups in Turkey.

Hulud and her family fled the war in Syria and found shelter in Turkey.

They still have a difficult life but they are not alone anymore.

Hear Hulud’s and her family’s story from them.

Thank you to European Union Humanitarian Aid for their financial support and to SGDD-ASAM for their cooperation.

31/01/2022

“Utanması gereken siz değilsiniz.”

Ayrıldığı erkek arkadaşı Norma’yı aylarca taciz etti; kişisel bilgilerini, fotoğraflarını internette paylaştı.

Buna rağmen bazıları Norma'yı suçladı.

O şimdi kendisi gibi #DijitalŞiddet’e maruz bırakılanlar için çalışıyor.

Hikayesini ondan dinleyin!

31/01/2022

“It's not your shame to carry forward.”

Norma's ex-boyfriend stalked her for months, shared her personal information & photos on the internet.

Yet, she became the one who was blamed.

Now, she works for those who are exposed to #DigitalViolence like herself.

Listen to her story!

31/01/2022

Kadına yönelik şiddetin her türüne her yerde DUR demek için ortaklarımızın da desteğiyle sahadayız!

Gelin, herkes için daha eşit, sağlıklı ve güvenli bir dünyayı birlikte kuralım.

Nasıl mı? Yanıtını ortaklarımız veriyor.

#KelebekEtkisineKatıl

#KimseyiGerideBırakma

31/01/2022

We are in the field with the support of our partners to STOP all forms of violence against women everywhere!

Let's build a more equal, healthier and safer world for everyone together.

But how? Hear out our partners’ answers!

#JointheButterflyEffect

#LeaveNoOneBehind

Pages