You are here

08/01/2021

Türkiye nüfusunun yüzde 15’inden, Türkiye’de yaşayan mültecilerin ise yüzde 45’inden fazlasını gençler oluşturuyor. UNFPA, Türkiye genelindeki 4 merkezi ile, SGYD iş birliğinde gençlere sağlık ve koruma hizmetleri sağlıyor. Japonya Ankara Büyükelçiliği ve Danida desteği ile mülteci gençleri güçlendiriyor, sosyal uyumlarını artırıyor.

08/01/2021

Over 15% of Turkey's population and 45% of refugees living in Turkey are young people. UNFPA provides health and protection services to young people via its 4 centers in Turkey in partnership with Thanks to the contributions of the Embassy of Japan to Ankara and Danida, UNFPA empowers young refugees, supports social cohesion.

15/07/2021

Bügün, Dünya Gençlik Becerileri Günü! Daha iyi bir gelecek için gençliğin gücüne inanmalı ve her gencin potansiyelini gerçekleştirmesini sağlamalıyız. UNFPA olarak biz, gençlerin etkili seslere ve üretken yaşamlara sahip olabilmeleri için becerilerini ve liderlikleri geliştirmelerine yatırım yapıyoruz. Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği ile yürüttüğümüz Savunuculuk Akademisi de o yatırımlardan biri.

15/07/2021

This is World Youth Skills Day! For a better future, we should believe in the power of youth and ensure that every young person's potential is fulfilled. As UNFPA, we invest in them developing skills and leadership to have effective voices and productive lives for young people. That's why we have created the Advocacy Academy with SGYD.

18/09/2021

Başarılı oyuncu Aslı İnandık'tan mesaj var!  Tüm engellere rağmen, kadınlar iş hayatında da her alandalar. Fabrikada, ofiste, hastanede, şantiyede, akademide, sahnede… İşçi, mühendis, doktor, pilot, garson, şoför, gazeteci, komedyen... Gelin, bu Uluslararası eşit ücret günü bir vesile olsun, sadece eşit işe eşit ücret için değil, hayatın her alanında, toplumsal cinsiyet eşitliği için birlikte mücadele edelim!

18/09/2021

Hear out successful actress Aslı İnandık's message! Despite the obstacles, women are in every walk of business life too. In factories, offices, hospitals, academia and at stages… They are doctors, engineers, workers, scientists, pilots, drivers, journalists, comedians and more… Starting from this Equal Pay Day. Let’s work together for not only equal pay for equal work but also gender equality in every part of life.

20/06/2021

İyi Niyet Elçimiz Songül Öden’in Dünya Mülteciler Günü mesajına kulak verin! Bugün, 20 Haziran 2021 Dünya Mülteciler Günü! Bugün; birlikte sardığımız yaraları, birlikte öğrendiklerimizi ve birlikte kat ettiğimiz yolları hatırlama zamanı. Neden kimseyi geride bırakma’yalım; gelin bir de UNFPA Türkiye İyi Niyet Elçisi sevgili Songül Öden'den dinleyelim!

20/06/2021

Today is the June 20, World Refugee Day! Today is the day to remember every wound we heal, everything we learn and every moment we shine together! Let’s hear one more time why to "leave no one behind" from UNFPA Turkey Honorary Ambassador dear Songül Öden!

24/02/2022

Türkiye nüfusunun yüzde 15’inden fazlasını gençler oluşturuyor. Türkiye’de yaşayan mültecilerinse yüzde 45’inden fazlası genç nüfusun bir parçası. Betül o gençlerin biri sadece. UNFPA, Türkiye genelindeki 4 Gençlik Merkezi ile, Türkiyeli ve mülteci gençlere sağlık ve koruma hizmetleri sağlıyor, gençleri güçlendiriyor, sosyal uyumlarını artırıyor. Bakın nasıl?  

Finansal desteği için Japonya'ya, iş birliği için Sağlıkta Genç Yaklaşımlar Derneği'ne teşekkürler.

24/02/2022

Over 15% of Turkey's population and 45% of refugees living in Turkey are young people. Betül is just one of them. UNFPA provides health and protection services to young people from the refugee and host communities via its 4 Youth Centers, empowers them and supports social cohesion. See how?  

Thanks to Japan for their financial support and SGYD their cooperation

Pages